Posts

Posts uit februari, 2014 tonen

Zelfperceptie

Hebt u een zekere voorstelling van uzelf; wat voor soort mens u bent als man of vrouw met uw leeftijd, uw geschiedenis en uw levenssituatie? Dit is een testvraag om het eigen gedrag te observeren en gelijktijdig te onderzoeken of de cliënt in staat is tot zelfperceptie. De belangrijkste voorwaarde voor zelfperceptie is het met zekerheid kunnen onderscheiden wat eigen is en wat van een ander is. Het is natuurlijk niet alleen belangrijk om een realistische kijk op een ander te hebben, maar ook een realistisch zelfbeeld en het zelfbeeld te kunnen differentiëren van anderen. Zelfperceptie zegt dus iets over het vermogen eigen gevoelens, gedachten en wensen te observeren en een beeld van het eigen innerlijk te vormen. Hieronder geef ik een paar voorbeelden waarbij zelfperceptie ontbreekt of gebrekkig is. Mevrouw B. ervaart zichzelf als iemand die niet in staat is om onafhankelijk van haar man iets te ondernemen. Ze voelt zich vast gelopen in haar huwelijk. Het is haar tweede huwelijk. Het e