Posts

Consulten tijdens de noodverordening in Spanje

In verband met de noodverordening die in Spanje van kracht is en de snelle verspreiding van het Coronavirus meld ik dat de consulten uitsluitend via Skype, VSee of Whatsapp video bellen kunnen plaatsvinden. Het is momenteel niet mogelijk de consulten face-to-face te doen. Voor vragen kunt u gerust contact opnemen. tel: (+34) 619 876 062
Met dank voor uw medewerking en begrip. 
Blijf gezond !!

Zonder fouten

De gedachte dat er een perfecte oplossing is voor elk probleem hoort typisch bij perfectionisme. Dat iets perfect doen, dus zonder fouten, niet alleen echt mogelijk is maar vooral ook noodzakelijk en dat zelfs kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben. Hoge eisen en kritische zelfbeoordeling staan voorop en daarom lijkt perfectionisme meer een karaktertrek dan een overtuiging. Perfectionisme en verantwoordelijkheidsgevoel gaan vaak samen. Zich extreem verantwoordelijk voelen, is typisch voor iemand die er van overtuigd is schuld te hebben aan iets wat er is gebeurd zowel als iets wat er niet is gebeurd. Het schuldgevoel lijkt meer op overdreven gewetensvol zijn. Het is alsof degene denkt zelf over een hogere macht te beschikken om een gebeurtenis te voorkomen die misschien negatief kan uitpakken. Alles wordt ingezet om geen fout te maken. In een obsessieve-compulsieve stoornis zijn verantwoordelijkheid en perfectionisme juist deze twee aandachtsgebieden die allerlei ongewenste gedach…

Hypochondrie

Hypochondrie betekent ziektevrees. Hypochondrische patiënten menen te lijden aan klachten die ze niet hebben. De hypochonder is er van overtuigd ernstig ziek te zijn. Deze overtuiging wordt in verband gebracht met lichamelijke factoren zoals jeuken, steken of krampen of met factoren buiten het lichaam zoals bijvoorbeeld luchtvervuiling. Wanneer de hypochondrie zich ontwikkelt ervaart de patiënt ook allerlei variaties van deze interne en externe factoren. In eerste instantie zou je kunnen zeggen dat het gaat om een intense bezorgde houding over de eigen gezondheid. Vanuit de psychodynamische en psychosociale benaderingen wordt gesteld dat het bij hypochondrie meer gaat om een interactief proces van allerlei dingen zonder een aanwijsbare oorzaak. Tijdens het hypochondrische proces hebben de patiënten feitelijk alleen aandacht voor hun lichaam. De focus ligt op de controle van het lichaam waarbij de patiënt voortdurend allerlei pogingen doet, zoals ´doktershopping´, om steeds weer te zoe…

Is denken problematisch gedrag?

‘Ik denk, dus ik ben’ is de vertaling van het Franse 'Je pense, donc je suis' een uitspraak van René Descartes (1596-1650) de beroemde filosoof die met de zin het vermogen om te redenen wilde bevatten. Onderzoek wees uit dat ieder mens zo ongeveer 50.000 gedachten heeft per dag. Het merendeel zijn dezelfde gedachten die zich in allerlei varianten herhalen. Er zijn negatieve en positieve gedachten. Het was Noam Chomsky (1959), die het belang van het denken inzag en aantoonde dat het denken, behalve redeneren, een vorm van ´verborgen´ gedrag is dat dezelfde uitgangspunten volgt als het gedrag dat anderen kunnen zien. Volgens Chomsky is denken een 'persoonlijk´ gedrag dat ontvankelijk is voor bevestiging en bestraffing, net zoals alle ander gedrag. Aaron Beck onderzocht het belang van denken tijdens een depressie en stelde vast dat negatief denken niet alleen een symptoom van depressie is, maar misschien ook een oorzaak daarvan. Hij baseerde zich op het feit dat de depressiev…

Gecompliceerde rouw

Volgens onderzoek rouwt ieder mens anders en is ieder rouwproces uniek. Wanneer we rouwen passeren talloze herinneringen het denken en iedere herinnering is een confrontatie met het gemis en dwingt om door te gaan met het leven. Rouwen is een emotioneel proces en dient feitelijk om tot rust te komen na een ingrijpende verdrietige verlieservaring. Rouwen is het meest duidelijk bij het overlijden van een partner of iemand waarmee we innig verbonden waren. Elisabeth Kübler-Ross, was een pionier op dit gebied en verdeelde het rouwproces in verschillende fasen. Deze fasen zijn niet voor iedereen gelijk en verschillen vaak van volgorde. Meestal loopt een normaal rouwproces vanzelf tot een eind na ongeveer een jaar. Bij gecompliceerde rouw stagneert dit proces en lijkt de rouw geblokkeerd. Volgens onderzoeker Mardi Horowitz kan men van gecompliceerde rouw spreken wanneer het rouwproces langer duurt dan 14 maanden; anderen zoals Holly Prigerson en Katherine Shear menen dat er al sprake kan zi…

Sociale fobie, Agorafobie & Paniek

Wanneer een sociale fobie, agorafobie of paniek je leven domineren zodat je dagelijks leven ernstig wordt belemmerd spreken we van een angststoornis. Angst waarschuwt je voor gevaar. Bij sommige mensen is deze seinfunctie volledig verstoord. Ze zijn angstig zonder reden. Er zijn verschillende angststoornissen. Mensen met een sociale fobie zijn bang voor alle situaties waarbij sociale interactie is vereist; zoals een gesprek beginnen, iets eten of drinken buitenshuis of een afspraak maken bij de bank of gewoon iets simpels zoals op verjaardagsvisite gaan. De angst om door anderen te worden geobserveerd of negatief beoordeeld zorgt ervoor dat ze deze situaties zoveel mogelijk vermijden. Mensen met een sociale fobie voelen zich minderwaardig ten opzichte van anderen. Om hun angst verborgen te houden voor anderen, is hun aandacht volledig op zichzelf gericht om geen fout te maken. Het is de angst om te anticiperen die er voor zorgt dat de spanningen zich fysiek uiten in de vorm van hartkl…

Burn-out, werkstress, vermoeidheid & depressie

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat er overeenkomsten zijn tussen burn-out, werkstress, vermoeidheid en depressie. Moeheid en uitstelgedrag komen bij alle vier voor en met name vrouwen hebben meer kans op het krijgen van een burn-out, werkstress, vermoeidheid of depressie omdat ze emotioneler en minder pragmatisch zijn dan mannen. Mannen nemen over het algemeen meer een oplossingsgerichte houding aan. Depressie en burn-out leiden beide tot emotionele, mentale en fysieke uitputting maar met dat verschil dat een depressie een stemmingsstoornis is en een burn-out een belastingstoornis. Bij een depressie gaat het om intense bedroefdheid waarvan men letterlijk ziek wordt. De achterliggende oorzaak van een depressie ligt meestal in het verleden en wordt gekoppeld aan een recente gebeurtenis zoals het verlies van een naaste, een scheiding of een ziekteproces waarbij er veel onzekerheid is over een toekomstig herstel. Een burn-out, vermoeidheid en werkstress kunnen wel lijken op een depr…