Posts

Eenzaamheid doet pijn

Het eenzame hoofd waar alles even belangrijk lijkt of juist even nutteloos. Eenzaamheid zorgt voor een hoofd vol hersenspinsels en een leegte in het lichaam. Het is een staat van zijn waarbij het lichaam wordt ervaren alsof alles pijn doet. Onderzoeken naar eenzaamheid en de gevolgen ervan zijn interessant vanwege hun onomstotelijk bewijs. Hersenonderzoekers ontdekten dat eenzaamheid hersenactiviteit teweeg brengt die letterlijk pijn veroorzaakt. Bekend was al dat een gebroken hart zeer doet en zorgt voor een algeheel gevoel van onwel zijn. Sombere mensen die vaak ook eenzaam zijn, vragen de arts een pijnstiller voor te schrijven; een slaapmiddel, antidepressiva of een angstremmer. Medicatie verzacht de pijn. In de literatuur zijn er vele theorieën over eenzaamheid met allemaal dezelfde drie overeenkomsten. In 1982 gaven de Amerikaanse onderzoekers Anne Peplau en Daniel Perlman dat al aan; eenzaamheid is een zuiver persoonlijke ervaring die niet noodzakelijk gerelateerd is aan een reë…

Voorspoedig 2019

Afbeelding
Met allerbeste wensen voor een gezond en gelukkig 2019

Benzo-generatie

In de jaren zestig kwamen de benzodiazepines op de markt. Ze werden voorgeschreven bij de behandeling van angstklachten, slapeloosheid en als kalmeringsmiddel. Effectief zorgt een benzodiazepine voor spierontspanning en ter voorkoming van een zenuwinzinking. In eerste instantie leek het een ´gelukspil´ maar vrij snel werd duidelijk dat men makkelijk gewend raakt aan de benzodiazepines zodat een hogere dosis nodig is om het gewenste resultaat te krijgen. Vanaf de jaren negentig werden de benzodiazepines minder voorgeschreven, omdat onderzoek uitwees dat langdurig gebruik kan leiden tot concentratieproblemen, agressief gedrag en angstklachten. Nachtelijke valpartijen, met name bij ouderen, worden weleens in verband gebracht met het langdurig gebruik van benzodiazepines. Het nemen van benzodiazepines is dus niet zonder gevaar. Volgens nieuw onderzoek, onlangs gepubliceerd in het Amerikaans medisch tijdschrift JAMA Internal Medicine, wordt het gebruik van benzodiazepines chronisch bij een…

Dag van de Muziektherapie

Afbeelding
Donderdag 15 november is de Dag van de Muziektherapie. Op de site www.miraclesofmusic.nl vindt u allerlei informatie omtrent het programma. Muziek is gezond en verhoogt de kwaliteit van leven bij dementie, Parkinson, autisme, afasie, oorlogstrauma, verstandelijke beperking, eenzaamheid en depressie. Muziektherapie heeft een bijzondere werking op ons brein en onze gezondheid.

Bedriegerssyndroom

Het bedriegerssyndroom of ´imposter syndrome´ werd in 1978 voor het eerst beschreven door de psychologen Pauline Clance en Suzanne Imes in het tijdschrift Psychotherapy: Theory, Research and Practice. Clance en Imes schreven over hun ervaringen met zo´n 150 vrouwen in de leeftijd van 20 tot 45 jaar, die ze in therapie hadden of college gaven. Het ging om competente succesvolle vrouwen die zich niet succesvol voelden; maar angstig, somber en gefrustreerd waren en gebukt gingen onder hun perfectionisme. Zij merkten op dat veel vrouwen geneigd waren te geloven dat ze niet intelligent waren en dat anderen hen te hoog inschatten. Voor de vrouwen bleek het onmogelijk om hun prestaties te internaliseren. Het succes werd afgedaan als een gelukje of goede timing. Evenmin ging het om gezonde zelfkritiek want het “ik kan niks en ik ben niks” is hooghartig en lijkt meer op omgekeerd narcisme. Zelfs bij groeiend succes verminderden deze overtuigingen niet. Want hoe harder men werkte, hoe meer succ…

Kan ik mezelf veranderen?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Voor een deel kan men zichzelf veranderen en voor een groot deel niet. Een deel van de persoonlijkheid is door het DNA genetisch bepaald en deze drager van erfelijke informatie bepaalt het temperament. Het temperament kan niet worden gewijzigd, men kan leren het te beheersen maar verder niet. Een ander deel van de persoonlijkheid wordt gevormd door de opvoeding, door de omgeving en de ervaringen die men opdoet. Het karakter kan niet worden geërfd en kan daarom worden gewijzigd. De Engelse psycholoog Hans Eysenck werd in 1916 geboren in Berlijn en vluchtte naar Engeland voordat de 2e Wereldoorlog uitbrak. Hij is waarschijnlijk de bekendste en meest controversiële psycholoog van Engeland. Eysenck verwierp alle vormen van psychotherapie ten gunste van de gedragstherapie. Vanzelfsprekend bracht hem dat in conflict met psychoanalytici. Hij hield zich bezig met persoonlijkheidsleer en intelligentietesten en meende alle persoonlijkheidsverschillen te kunnen ord…

Wereld Suïcide Preventie Dag

Afbeelding
Zaterdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Jaarlijks sterven wereldwijd een miljoen mensen door zelfmoord. In Nederland plegen jaarlijks twee keer zoveel mannen als vrouwen zelfmoord, zo´n 1300 mannen. Mensen met suïcidale gedachten zoeken vaak geen hulp, terwijl die hulp wel nodig is. Het is dus belangrijk om mensen met deze problematiek te vinden, om hen te motiveren, ondersteunen en te helpen bij het zoeken naar de juiste hulp.