20-03-18

Geen kinderen

Donderdag 8 maart gingen vrouwen wereldwijd de straat op om ongelijke behandeling, vrouwenhandel, armoede en geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Een onderwerp dat sporadisch aandacht krijgt zijn vrouwen die weloverwogen geen kinderen willen, omdat ze zich bewust zijn van de negatieve gevolgen die hun psychische stoornis op hun kind zou kunnen hebben. Steeds meer vrouwen die lijden aan een psychische stoornis zoals Asperger, borderline, psychoses of een bipolaire stoornis maken vaker de keuze om gesteriliseerd te worden. Hetgeen op onbegrip en weerstand stuit in de omgeving. Baas zijn in eigen buik en niet alleen wat betreft het gebruik van anticonceptie, maar ook in de keuze voor een sterilisatie. De medische wereld vindt dit ongebruikelijk voor jonge vrouwen. Anticonceptiemiddelen kunnen averechts werken op de hormoonhuishouding bij deze vrouwen en kunnen leiden tot agressieve uitbarstingen en psychoses. En een abortus om een ongewenste zwangerschap af te breken geeft juist schuldgevoelens en vergroot de kans op een depressie later in het leven. Sterilisatie is dus een effectieve vorm van anticonceptie voor vrouwen die geen kinderen willen. Moeders met een psychische stoornis of verslaving hebben niet de emotionele reserves en feeling om voor een kind te zorgen. Ze kunnen snel boos worden en onvoorspelbaar zijn in hun gedrag waardoor ze een kind geen veilige omgeving kunnen bieden. Er kan parentificatie, rolomkering, plaatsvinden, waarbij het kind de zorg voor de ouder overneemt. Het kind komt dan niet toe aan zijn eigen ontwikkeling. Veel conflicten tussen de ouders over de verslaving of psychische problemen, zorgen ook voor instabiliteit in het gezin. Een van de ouders kan overbelast raken door de zorg voor de kinderen en de verslaafde partner waardoor ze zich meer isoleren wat ongunstig is om sociale steun uit de omgeving te ontvangen. In zo´n gezin ontvangt het kind minder knuffels, goedkeuring en emotionele zorg en is juist meer op zichzelf aangewezen.
Later in hun leven hebben deze kinderen 2 tot 3 keer zoveel kans om ook psychische problemen of verslaving te ontwikkelen. Wetenschappelijk is bewezen dat veel stress op jonge leeftijd een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen en later dus blijvende sporen achter laat. Behalve dat deze kinderen gevoeliger zijn voor verslaving zijn ze ook gevoeliger voor stressprikkels wat kan leiden tot hyperactiviteit, slechte concentratie, weinig doorzettingsvermogen. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat deze kinderen later in hun leven zelf ook een angststoornis of depressie ontwikkelen. In hun jeugd doen zij 5 keer vaker een beroep op jeugdzorg dan andere kinderen en hebben ze 2 tot 3 keer meer kans op kindermishandeling. Er zijn gelukkig ook kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving die gewoon goed opgroeien. Alles is afhankelijk van de opvoedvaardigheden van de ouders. Wanneer de ouders voldoende emotionele warmte en bevestiging geven wordt er met het kind een hechte band opgebouwd. Steun uit de omgeving waarbij familieleden of vrienden van het gezin het kind mee uit nemen voor een feestje of met het kind spelen zijn ontzettend belangrijk. Want ieder kind vindt het fijn om gewone en leuke dingen te doen. De afwezigheid en het gemis van de ouders wordt dan gecompenseerd door de omgeving en het kind heeft een vertrouwensfiguur die het kind beschermt. Op die manier leert het kind copingvaardigheden en kan zich later sociaal veel beter redden. Hallo Weekblad 15 maart 2018; Bron: www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/mar/03/woman-with-aspergers-decision-to-be-sterilised; www.koppkvo.nl

16-02-18

Informatiestress

Tegenwoordig ben je verplicht jezelf te positioneren en over elk onderwerp een eigen mening te hebben. Om vervolgens die mening te delen met vrienden en volgers op sociale netwerken. Geregeld overvalt me een gevoel van ontreddering. De overkill aan informatie maakt me angstig en bezorgt me sowieso informatiestress. Hoe kan ik me ervan distantiëren zonder een eenling te worden vraag ik me af. Toen ik in 1993 de eerste keer het world wide web zag was ik ronduit euforisch en kon niets negatiefs erover bedenken. Nu bombarderen nieuwe technologieën en communicatiekanalen me letterlijk met hun informatie in veelvoud. Het blijft moeilijk mezelf los te koppelen van wat er in de wereld gebeurt. Soms ervaar ik het zelfs als een gezellige dagbesteding om bovenop het nieuws te zitten. Uiteindelijk resulteert het in een leeg gevoel, het lezen van een boek had meer voldoening gegeven. Plus blijft de angst. Want niet altijd is duidelijk of wat wordt gedeeld op de sociale netwerken misschien niet van een vriend of volger komt. Maar is uitgebroed door een Russische hacker of een of andere gek die bij wijze van grap het web laat ontploffen.
Zelfs maak ik me druk over een discussie die op het net circuleert, omdat ikzelf of een ander emoties niet onder controle had. Het blijft moeilijk gepaste afstand te bewaren en niet voluit de uitdaging aan te gaan verontwaardiging te delen of een zaak te verdedigen. Evenmin is het makkelijk onderscheid te maken tussen nieuws dat echt belangrijk is of nepnieuws. Dus hou ik rekening met punten van aandacht. Elk feit kan vanuit verschillende gezichtspunten worden verteld. Daarom is het aan te bevelen meerdere kranten te lezen en een paar radiostations te beluisteren; en niet te denken dat de mening die het meest op die van jou lijkt, de beste is. Iedereen heeft het recht zijn mening te veranderen of toe te geven dat de argumenten van een ander steekhoudender zijn. Het is veel belangrijker eerlijk te blijven tegen jezelf. Nieuws is er ieder moment. Of het nu een voetbalwedstrijd of een terroristische aanslag is, alles kan live worden gevolgd. Vanaf het eerste moment wil je weten hoe de wedstrijd verloopt of wie de daders zijn; al ben je op het strand, in de bioscoop of gewoon thuis op de bank. Hoe summier het is, alles is nieuws. Natuurlijk kun je minder vaak naar je mobiele telefoon kijken en braaf wachten tot er meer nieuws is. Maar het is een feit, de onrust is daar. Hoe zorg je ervoor dat de wereldgebeurtenissen geen invloed hebben op je gemoedstoestand. Gewoon door je te concentreren op een positieve werkelijkheid, weg van angst en stress voor al dat nieuws. Peter Sloterdijk, de Duitse cultuurfilosoof, is van mening dat de mondiale crisis de mens heeft gedestabiliseerd en gepolariseerd. Ergens heeft ieder mens nog steeds een hang naar een autoriteit die de dingen sociaal, rechtvaardig en democratisch regelt. Zelf betrap ik me daar ook op. Maar de enige autoriteit ben jezelf. Sloterdijk meent dat het noodzakelijk is deel te nemen aan ecologische, economische en psychologische zelfhulpprogramma´s. Duurzaamheid is belangrijk en daarin past geen frivoliteitscultuur die leidt en tot een corrupte moraal, zegt Sloterdijk. De nieuwe missie van de mens is overleven en dat kan alleen door training. Volgens Sloterdijk staan we aan de vooravond daarvan.
Hallo Weekblad 15 februari 2018; Bron: El País, 22 januari 2018 Gabriel García de Oro

28-01-18

Betekenis geven

Emoties moeten variëren want zonder pijn is er geen geluk. We hebben pijn en verdriet nodig om uiteindelijk gelukkig te zijn. Zoals de geboorte van een kind met veel pijn gepaard gaat, is het voor vrouwen vaak een van de gelukkigste momenten in hun leven. Afstuderen is ook zo´n geluksmoment, want de vreugde van het geslaagd zijn, overstemt alle stress en frustratie van een periode intens studeren en de angst om te falen. Stress, frustratie en verdriet betitelen we ten onrechte als negatieve emoties in de overdreven zoektocht naar geluk. Alle emoties hebben namelijk een functie. Het zijn signalen om in actie te komen en situaties te verbeteren of ze juist te houden zoals ze zijn. Verdrietig zijn, eenzaam en teleurgesteld is niet slecht, ongezond of afwijkend. Het is gewoon menselijk en nuttig. Wie zijn negatieve emoties niet wegduwt maar aanvaardt, voelt zich mentaal beter en kent minder stress, angst en minder depressieve gevoelens. Emily Esfahani Smith, een jonge Amerikaanse psychologe en schrijfster van ´De kracht van betekenis´. Zegt dat het najagen van geluk mensen ongelukkig maakt. Volgens haar is de westerse cultuur geobsedeerd door geluk en daarmee jagen we verkeerde doelen na. Want geluk komt en gaat en kun je niet afdwingen. Esfahani, kind van Iraanse ouders, werd opgevoed met het soefisme. Alhoewel zij studeerde bij Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie, zijn haar ideeën over de Westerse gelukobsessie grotendeels gebaseerd op het soefisme. Deze spirituele stroming wordt ook wel beschreven als de alchemie van het hart. Luisteren naar het hart is een manier om vreugde en liefde van het hart te ervaren. Volgens het soefisme is dat vanouds de weg die voor de mens is bedoeld. Elk mens heeft een hart en dat is niet alleen het fysieke orgaan dat bloed door ons lichaam pompt. Tegelijkertijd is het hart ook een emotioneel meetapparaat waarnaar we kunnen luisteren wanneer er gevaar dreigt of bij twijfel om innerlijk zeker te zijn. Volgens Esfahani vindt niet iedereen zijn roeping in het leven maar dat betekent niet dat we een zinloos leven leiden. Door te veel routinetaken kan iemand wel het gevoel krijgen het zicht op hogere doelen te verliezen maar de kans om een ander te helpen kan ook een taak zijn die vervulling brengt. Door hulpvaardigheid zal het leven en het werk aan betekenis winnen. Op basis van psychologisch onderzoek en inzichten uit de filosofie en de literatuur beschrijft zij in haar boek vier bronnen van betekenis om zin aan het leven te geven. Ergens bij horen en aangename interpersoonlijke relaties hebben. Mensen hebben relaties nodig die gebaseerd zijn op wederzijdse zorg om het gevoel te hebben belangrijk te zijn voor de ander. Een doel te hebben dat ons motiveert iets aan de wereld bij te dragen. Een spontaan gesprekje aanknopen met de kassière of iets delen waar een ander baat bij heeft. Mensen hebben behoefte om hun leven en ervaringen samenhang en betekenis te geven door erover te vertellen. Evenals iedereen de behoefte heeft aan gebeurtenissen die uitstijgen boven het alledaagse, zoals het genieten van een bijzonder muziekstuk of een plotseling inzicht krijgen over een situatie. Dergelijke gebeurtenissen geven het gevoel van verbondenheid met de wereld. Hallo Weekblad 18-1-2018; Bron: De Volkskrant 30-12-2017; Emily Esfahani Smith