20-10-16

Roze Wolk

Roze Wolk is de titel van de recente documentaire van Anne-Marieke Graafmans, een Nederlandse filmmaakster. Zij maakte mee hoe het is om als kersverse moeder juist niet op een roze wolk te zitten, zoals altijd wordt beweerd. Maar hoe eenzaam en ongelukkig je bent wanneer je na de geboorte van je kindje een postnatale depressie krijgt. Wereldwijd krijgt een op de tien vrouwen een postnatale depressie na de geboorte van hun kind. De documentaire laat op een gevoelige manier zien hoe het werkelijk is om een postnatale depressie te hebben. Vier jonge moeders vertellen over de pijn en machteloosheid, die ze ervoeren doordat ze geen liefde konden geven aan hun pasgeborene. Ze voelen zich lusteloos, moe, in paniek en boos. Het is moeilijk uit te leggen wat er precies in hun innerlijk omgaat. Gevoelens van schaamte omdat ze niet goed voor hun baby kunnen zorgen; soms weten ze niet eens wanneer ze de baby moeten verschonen. Ze voelen zich onzeker en belast om aan de wensen van de omgeving te voldoen. Het idee dat het tussen de oren zit en ze nodig naar een psycholoog of psychiater moeten; creëert angst. Niet alleen voor de moeders zelf, de vaders gaat het evenmin goed. Hun grote onzekerheid is, dat zij niet weten wat te zullen aantreffen bij thuiskomst.
Na een bevalling ervaren vrouwen meestal een wirwar aan gevoelens; tranen, vreugde, geluk en tegelijkertijd zelftwijfel en onzekerheid. De eerste dagen na de geboorte is het een emotionele achtbaan. Meestal stabiliseren de gevoelens zich snel, maar wanneer deze toestand langer aanhoudt wordt gesproken van een postnatale depressie. Angsten, prikkelbaarheid, somberheid en lusteloosheid dringen zich prominent op de voorgrond, zonder dat de moeder dat kan toegeven aan zichzelf én aan de omgeving. Ze verzwijgt liever haar gevoelens omdat ze ervan overtuigd is, dat niemand haar kan begrijpen. Of erger, dat er iets aan haar mankeert. In de documentaire vertellen de moeders openhartig hoe ze op zoek gingen naar oplossingen, om de angst, dat het misschien nooit over zou gaan, te bedwingen. Ze maakten zich zorgen om het kindje en hoe het daar in zijn latere leven mee belast zou kunnen zijn. De moeder-kindrelatie wordt negatief beïnvloed door een postnatale depressie; omdat de moeders minder gevoelig en opmerkzaam zijn in het contact met hun kind. Er is namelijk een verband is tussen een postnatale depressie en onveilige hechting van het kind. In veel gevallen leidt dit later tot psychopathologie. Behandeling en begeleiding tijdens de kraamperiode, om de relatie tussen moeder en kind te bestendigen, zijn daarom bewezen effectief.
Een postnatale depressie moet niet verward worden met een postnatale psychose. Een psychose ontstaat meestal vlak na de bevalling. Een op de 500 vrouwen krijgt hiermee te maken. Ziekenhuisopname is dan noodzakelijk. Het is niet altijd bekend wat de oorzaak van een psychose is. Vergiftiging, koorts, virusinfecties, drugsgebruik of een schildklierafwijking kunnen een psychose uitlokken. Erfelijke aanleg kan een rol spelen of wanneer de moeder lijdt aan een psychische ziekte zoals schizofrenie of bipolaire stoornis. Gepubliceerd in Hallo Weekblad 20 oktober 2016; Bron: Roze Wolk, Anne-Marieke Graafmans; www.kraamtranen.nl 

19-09-16

Angst & Vertrouwen

Maanden voor de eerste IS aanslag in Parijs, januari 2015, besloot de rector van de katholieke scholengemeenschap uit Etten-Leur, dat hij het geplande schoolreisje van zijn leerlingen naar de Franse hoofdstad afgelast. IS dreigde met aanslagen. Zijn motief was iedere mogelijkheid op gevaar uit te sluiten. Angst kwam voor hem op de eerste plaats. Angst voor een terroristische aanslag, angst voor verandering, angst voor een ongeluk, angst voor het Zikavirus; volgens de Belgische psychiater en filosoof Damiaan Denys zijn we momenteel geheel in de greep van angst. We doen alles om angst te vermijden, dan omdat we daadwerkelijk iets willen, zegt hij. Denys is gespecialiseerd in het behandelen van overdreven angstgevoelens.
Iedereen is weleens bang en iedereen kent angst. Angst is functioneel en helpt ons alert te reageren op gevaarlijke situaties. Angst hoort bij het bestaan. Het meest bang zijn we voor gebeurtenissen die onverwacht en onvoorspelbaar zijn; want iets dat dagelijks voorkomt daaraan wennen we meestal snel. Angst is gekoppeld aan plotselinge gebeurtenissen die verwondering en nieuwsgierigheid opleveren, maar tegelijkertijd ook grote schrik. Volgens Denys is het de disfunctionele kant van angst die ons zo verlamt. Het zorgt namelijk voor innerlijke onrust, piekeren, onzekerheid en verlies van energie. Iemand kan zelfs down zijn, louter uit angst. Negatieve gedachten nemen de overhand; ´ik ben niets waard, het is mijn schuld, ik kan het niet´. Soms zijn mensen zich niet eens bewust dat ze zichzelf op die manier ondermijnen en zo gevoelens van gebrek en gemis ontwikkelen. Boosheid, stress en somberheid zijn het resultaat. Plotselinge gebeurtenissen kondigen vaker veranderingen aan; nieuwe mogelijkheden waarbij we oude zekerheden verliezen. Wanneer we ons afsluiten voor het nieuwe en overal een dreiging zien; dan leren we nooit vrij te zijn en nieuwe kanten van onszelf te ontwikkelen. Een krachtige houding van vertrouwen versterkt juist kalmte en bewerkt bemoediging. We voelen ons fijn. Tevens tegenover anderen zijn we dan in staat een tolerante en vergevende houding aan te nemen. Kortom we functioneren beter. Volgens Denys gaat het dus om de keuze die we maken, naar aanleiding van een gebeurtenis. Hoe naar, verdrietig of moeilijk de gebeurtenis ook is, we kunnen de gebeurtenis niet veranderen. Het is een feit. Wel hebben we de keuze te reageren vanuit angst of vanuit vertrouwen. Het gaat er niet om de angst weg te drukken, maar het gaat er om ook te luisteren naar gedachten van vertrouwen. ´Het komt wel goed´. Denys moedigt aan productief met onze angsten om te gaan om de kwaliteit van ons leven te verbeteren. Want wanneer je nooit gevaar loopt, weet je niet hoe het leven werkelijk is. Zijn boodschap is open te staan voor angst en het te omarmen, in plaats van ervoor te vluchten. Een nieuwe baan, een nieuwe liefde of een nieuwe woonplaats levert weliswaar angst op, maar tegelijkertijd is het de manier om te ervaren dat we vrije mensen zijn én dat anderen ons steunen, bemoedigen en liefhebben. Gepubliceerd in Hallo Weekblad 15 september 2016; Bron: Flow 6-2016; Overstappen van angst naar vertrouwen; Eveline Tromp op YouTube; www.filosofie.nl 

14-06-16

Fobisch

Angststoornissen zijn er in vele vormen: enkelvoudige fobieën, paniekstoornis, dwangstoornis, sociale fobie, PTSS, straatvrees. En zelfs binnen deze categorieën kan angst op verschillende manieren worden geuit. De overeenkomst tussen de verschillende angststoornissen is dat ze gekenmerkt worden door experiëntiële vermijding. Eenvoudig gezegd: het proberen te vermijden, controleren of veranderen van bepaalde innerlijke ervaringen.
Denken, voelen, herinneren, waarnemen, dromen, besluiten en plannen zijn allemaal innerlijke ervaringen die zowel positief als negatief hun uitwerking kunnen hebben en goede of slechte gevoelens teweegbrengen. Logisch dat innerlijke ervaringen die te maken hebben traumatische gebeurtenissen het liefst worden vermeden als ware het een fobie. Bij een fobie denken de meeste mensen aan iets in de buitenwereld dat hen angst aanjaagt, of waarvoor ze een enorme afkeer voelen; zoals kakkerlakken, spinnen of vliegen. Echter zijn er ook mensen die een fobie voor innerlijke ervaring hebben. Ze hebben angst voor gevoelens van verdriet of woede en raken in paniek als hun hart sneller klopt of wanneer de ademhaling even stokt. De huisarts schrijft dan vaak iets kalmerends voor en stelt de patiënt gerust. Iemand kan het eigen innerlijk als zo bedreigend ervaren dat hij of zij er alles aan doet die ervaring te vermijden zelfs als dat nadelige gevolgen heeft. Het nare gevoel wordt weggedrukt op alle mogelijke manieren om niet te hoeven voelen; pogingen om uitsluitend positief te denken, afleiding zoeken om vervelende situaties uit de weg te gaan, afreageren, rationaliseren of jezelf verdoven door alcohol- of drugsgebruik. De fobie voor de innerlijke ervaring kan zulke vormen aannemen dat iemand totaal buiten zichzelf gaat leven en soms zelfs suïcide verkiest als uiterste vorm van vermijding. Onverwachte triggers activeren keer op keer angst waardoor er steeds een gevoel van in-gevaar-zijn ontstaat. Angstgevoelens worden zo alleen maar groter. Soms slagen mensen er goed in, hun gedachten en gevoelens te controleren. Alleen lukt dit maar voor een beperkte tijd. Gevoelens zijn niet zomaar weg te drukken en komen steeds terug. Zoals een boksbal die je een mep geeft en als je even niet oplet krijg je hem daarna terug in je gezicht. Afleiding zoeken, positief denken of een avondje stappen is dan vaak geen goed idee. Het kan de moeilijkheden juist verergeren omdat de innerlijke beleving toch weer de kop opsteekt. Hoe positief je ook denkt, telkens volgt er weer een teleurstelling of erger het wordt een lijdensweg. Experiëntiële vermijding zoals een fobie voor innerlijke ervaring officieel wordt genoemd, kan juist alleen overwonnen worden door nare gevoelens toe te laten en een proces van aanvaarding aan te gaan. Anders gezegd; accepteren wat je niet kunt veranderen en de kracht vinden om dat te veranderen, wat je wel kunt veranderen. Gepubliceerd in Hallo Weekblad 9 juni 2016; Bron: Omgaan met traumagerelateerde dissociatie 2012, Boon, Steel, van der Hart