Posts

Posts uit december, 2013 tonen

Zorgen en verzorgd worden

De OPD-2, waarover u hieronder kon lezen, onderscheidt zeven psychodynamische conflicten. Een psychodynamisch conflict is een innerlijk conflict van twee opponenten. De twee opponenten in het zorgconflict verwijzen naar de basisbehoefte om bescherming en zorg te geven en ontvangen en zichzelf hiervan te verzekeren; in tegenstelling tot de wens geheel zelfvoorzienend te zijn, dus geen bescherming en zorg nodig te hebben. Mensen met een zorgconflict zijn te onderscheiden in twee typen. Het ene type is afhankelijk en veeleisend. Het basismotief is de angst de ander te verliezen; zij doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen door manipulaties. Het andere type is altruïstisch en hun motief is louter goed doen en zichzelf wegcijferen om te voorkomen dat ze worden verlaten. Mensen met een zorgconflict zijn het meest gevoelig een depressie te ontwikkelen. Mevrouw A. 46 jaar, getrouwd en een kind, meldt zich aan met buikklachten. Sinds een jaar heeft zij vaker diaree. Er zijn problemen

OPD

De geoperationaliseerde psychodynamische diagnostiek (OPD) is een dynamisch diagnostisch protocol, ontwikkeld in Duitsland in de jaren '90 wat wordt gebruikt door meer dan 4.000 psychotherapeuten over de gehele wereld. Het protocol is vertaald naar vele talen waaronder het Russisch, Chinees, Engels, Spaans en Italiaans. OPD is net zoals de ‘Diagnostic and Statistical Manual’ (DSM) van de American Psychiatric Association en de ‘International Classification of Diseases’ (ICD) van de World Health Organisation een classificatiesysteem. OPD werkt ook met een meer-assig systeem voor het stellen van een diagnose. De rijkdom van de OPD diagnostiek blijkt daaruit omdat het assensysteem praktisch en betrouwbaar is voor een psychodynamische diagnostiek bij een kortdurende therapiebehandeling en tegelijkertijd meer complexe psychoanalytische concepten bevat. OPD onderzoekt op de eerste as hoe de pati├źnt zijn ziekte ervaart en aan welke voorwaarden hij voldoet om een psychotherapeutische behan