Posts

Posts uit september, 2013 tonen

Disfunctionele relatiepatronen

Relatiepatronen ontwikkelen zich vanaf de kindertijd tot en met de adolescentie in het gezin of met belangrijke andere verzorgers. Kinderen identificeren zich met hun verzorgers enerzijds om anderzijds ook hun eigen invloed te doen gelden in de omgang met elkaar. In de adolescentie ontwikkelen relatiepatronen zich in de sociale omgang met leeftijdgenoten. Een relatiepatroon ontstaat dus al vroeg in het leven en is meer een zichzelf repeterend complex van mechanismen dan alleen een gedrag. Door repetitie lijkt een relatiepatroon onveranderbaar. Een relatiepatroon wordt pas disfunctioneel als het steeds vaker leidt tot onenigheid en conflictsituaties, die resulteren in gevoelens van verlatenheid en verwaarlozing. Om in contact te blijven met wederkerige liefdegevoelens wordt dan steeds moeilijker. Wanneer het kind opgroeit, leert het dat er niet altijd aan zijn behoeften wordt voldaan. Dit creƫert natuurlijk een spanningsveld tussen zijn verlangen en de realiteit. Om niet voortdurend