Posts

Posts uit april, 2011 tonen

Eenzaamheid

Je kunt er voor kiezen om naar een onbewoond eiland te gaan. Je neemt je favoriete muziek en boeken mee en je bent even helemaal los van alle verplichtingen en niemand om je heen. Zeker in de drukte van het dagelijks bestaan is dit voor velen een aanlokkelijk vooruitzicht. Het gevoel van echt vrij te zijn en te doen wat er in je opkomt, lijkt werkelijk een uitdaging om absolute rust te bereiken. Vast en zeker amuseer je jezelf voor een week. Daarna zal het toch gaan knagen want als mens hebben we de nabijheid van een ander nodig om het dagelijks leven te delen. Dat geeft het gevoel van erbij horen en onderdeel te zijn van een geheel. Want ieder mens heeft ervaringen die belangrijk zijn en die gedeeld moeten worden met een ander. Van iemand die een teruggetrokken bestaan leidt, is het nog maar de vraag of dat zelf gekozen is, of dat het lot het zo heeft beslist. Het kan zijn dat een partner is overleden en kinderen in een ver buitenland wonen. Misschien is het gezin veel verhuisd wat

Waardering

In de motivatietheorie van Abraham Maslow zijn erkenning en waardering belangrijke peilers om tot zelfverwerkelijking te komen. Maslow was samen met Carl Rogers de oprichter van de humanistische psychologie, die ook wel de ‘The Third Way’ wordt genoemd. Naast de dieptepsychologie van Freud, die uitging van de menselijke drift en het behaviorisme van Pavlov, die beweerde dat menselijk gedrag wordt bepaald door straf en beloning; vonden Maslow en Rogers juist dat de mens een ‘gezonde denkende mens’ is, in het bezit van oneindige mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Zelfontwikkeling beschouwde hij als een natuurlijk verlangen om te worden wie je in aanleg bent, zonder angst en zonder jezelf te beknotten. Zijn motivatietheorie werd bekend als de Piramide van Maslow. Ze is opgebouwd uit vijf behoefteniveaus; primaire behoeften: kleding, eten, onderdak; zekerheidsbehoeften: veiligheid en bescherming; sociale behoeften: liefde, aanvaarding, ergens ‘bijhoren’; erkenningbehoefte: waarderin