Posts

Posts uit februari, 2022 tonen

Hysterectomie

Bij patiƫnten die een chirurgische ingreep ondergaan treden er een reeks van psychologische reacties op die verband houden met de opname zelf, de anesthesie en de ingreep. Als vanzelf treden er angsten op voor lichamelijk letsel of overlijden, het niet wakker worden na de operatie of wakker worden tijdens de operatie, pijn, alleen zijn en gescheiden zijn van familie. Angst domineert van nature het gevoel dat voor en of na de operatie optreedt. Hoewel preoperatieve angst te maken kan hebben met een traumatische ervaring zoals een operatie in de kinderjaren is een chirurgische ingreep vanuit psychodynamisch oogpunt een castratie, een verlies. Iets in of aan het lichaam wordt verwijderd. Tegelijkertijd is een operatie ook een bron van hoop op verbetering van de algehele gezondheid zoals in het geval van het verwijderen van een kwaadaardige tumor of het uitvoeren van een transplantatie of het implanteren van een prothese die de gezondheid in zijn geheel ten goede komt. Het mag duidelijk

Hyperactiviteit

ADHD is een afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. De diagnose wordt vaak al op jonge leeftijd vastgesteld door hyperactief en impulsief gedrag. Op latere leeftijd zijn er veel volwassenen die klachten blijven houden zoals concentratie- en aandachtstoornissen. Volwassenen met ADHD hebben ook vaak last van stemmingswisselingen en kunnen snel geagiteerd zijn.  Uit onderzoek is gebleken dat er verschillende hypothesen zijn om hyperactiviteit te verklaren. In een van de eerste redeneringen werd er een verband gelegd tussen neurologisch letsel zoals een minimale hersenbeschadiging en hyperactiviteit; het bleek een zwakke redenering omdat slechts bij 5% van de hyperactieve kinderen er duidelijk sprake is van hersenbeschadiging. Onderzoeker Alan Zamtekin beschouwde deze redenering al in de jaren 80 als zinloos en moeilijk te vast te stellen, omdat bij hyperactieve kinderen het onderscheid tussen oorzaak en gevolg van neurotransmitterverandering juist en vooral onderhevig is a