Posts

Posts uit oktober, 2021 tonen

Seizoensdepressie

Depressieve stoornissen zowel unipolair als bipolair worden beiden beïnvloed door de seizoenen tijdens welke de depressieve symptomen verergeren. De unipolaire depressie wordt ook wel de gewone depressie genoemd. Depressies kunnen worden onderscheiden in twee soorten. De endogene depressie is de depressie van het melancholische type. Ze treedt hoofdzakelijk op als gevolg van biologische oorzaken zoals een tekort aan neurotransmitters in de hersenen. Bij de endogene depressie zijn externe factoren, psychosociale stress en of triggers afwezig. Wel zijn er aanwijzingen dat de persoonlijke kwetsbaarheid voor ziekte en of depressie meespeelt; bijvoorbeeld wanneer er een voorgeschiedenis is van trauma en psychosociale stress.  Bij een exogene depressie oftewel de psychogene depressie genoemd is duidelijk sprake van een verlies, psychosociale stress of een emotionele schok die is voorafgegaan aan het ontstaan van de depressie. Benamingen als reactief, situationeel en of neurotisch worden vake