Posts

Posts uit september, 2021 tonen

De invloed van sociale steun op de gezondheid

Uit onderzoek is bekend dat het belang van de hulp die mensen krijgen van hun familie, vrienden, buren tijdens een stressvolle gebeurtenis er voor zorgt dat de gebeurtenis als minder negatief en belastend wordt ervaren en de kans op ziekte aanzienlijk wordt verminderd. Sociale steun speelt een belangrijke rol bij de individuele gezondheid. Het verkleint de kans op ziekte, versnelt het herstel en zelfs de kans op overlijden neemt af als het om een ernstige ziekte gaat.  Sociale steun kan worden begrepen door structuur en functie. De structuur is het netwerk van mensen dat het individu heeft; omvang, soort netwerk, frequentie van het contact en fysieke nabijheid van de relaties. Om het soort steun te meten, worden coĆ«fficiĆ«nten gebruikt zoals: burgerlijke staat, aantal vrienden, aard van de relaties: intiem vs. oppervlakkig, sportclubs, verenigingen of een parochie. James S. House een Amerikaanse sociaal psycholoog publiceerde in 1981 een belangrijk onderzoek onder de titel ´Work, stress