Piekeren

Comiendo la cabeza of te wel ´je hoofd opeten´ is Spaans voor piekeren en tobben. Tobben zegt iets over iemands persoonlijkheid; iemand is een tobber. Terwijl piekeren juist iets is dat veel mensen overkomt in moeilijke tijden en los staat van hun persoonlijkheid. Natuurlijk zijn er mensen die nooit piekeren en mensen die vaak piekeren. In het Duits heet piekeren grüblen, kauen of knobeln. De vertaling zegt al genoeg; uitknobbelen en herkauwen. Het Engelse woord voor piekeren is to worry. Piekeren komt van het Maleis Indonesische pikir wat is afgeleid van het Arabische woord voor denken. Maar piekeren is zeker niet hetzelfde als denken. Piekeren is het onafgebroken repeteren van dezelfde gedachten zonder dat er een eind aan komt. Denken leidt tenminste tot een oplossing, een heroverweging of een actie en piekeren leidt tot niets. Piekeren lijkt misschien het meest op een vorm van voorbereidend denken, maar feitelijk leidt piekeren alleen maar tot machteloosheid en uitputting. Piekeren is iets waar iedereen wel eens last van heeft. Wie heeft er niet een keer een slapeloze nacht gehad, waarin men ligt te woelen. Piekeren doet men voornamelijk over moeilijke dingen. Bijvoorbeeld over het halen van een examen, tandartsbezoek, moeilijkheden op het werk of in de relatie of over een venijnige opmerking van een vriend. Men kan piekeren over de toekomst wat dikwijls samengaat met angst of over het verleden. Over dingen die zijn gebeurd en waarover men nog steeds verdrietig en verontwaardigd is. Men kan zelfs piekeren over het feit dat men piekert. Nadenken om problemen op te lossen is noodzakelijk. Maar het wordt pas vervelend wanneer er geen controle meer is en de piekergedachten plotseling je brein binnenschieten en zich steeds herhalen en niet meer zijn te stoppen. De piekergedachten raken in een vicieuze cirkel en draaien zich in een knoop. Ze zorgen ervoor dat inslapen moeizaam gaat. Of men valt als een blok in slaap, moe van het gepieker; om na een paar uur met een schrik wakker te worden. Piekeren veroorzaakt een hoop ongemak. Want wanneer je eenmaal in zo´n cirkel terecht bent gekomen lijkt het erg moeilijk om er weer uit te komen. Het piekeren wordt dan een soort van zelfkwelling. Want wanneer men de piekergedachten nader beschouwd, zijn er weinig steekhoudende redenen om jezelf zo te kwellen. Volgens onderzoek gebeurt 50% van de dingen waarover we piekeren nooit en zijn het zorgen om niets. 30% van de dingen waarover we piekeren is al gebeurd en is het nutteloos zo´n gebeurtenis of ervaring te herkauwen. Wat gebeurd is, is gebeurd en kan nooit meer worden veranderd. 12% van de dingen waarover we piekeren gaan over de opinie van anderen over jou en is totaal zinloos, omdat je geen enkele invloed kunt hebben over de gedachten van een ander over jou. 4% van de dingen waarover we piekeren ligt buiten onze controle. Zaken als gezondheid, overlijden of een ongeluk zijn allemaal zaken waarop je geen invloed hebt en je hooguit kunt voorbereiden. Piekeren heeft feitelijk geen enkele zin. Bron: De Volkskrant; Ianthe Sahadat 23 maart 2018

Reacties