Verslaving

De aangename sensaties van alcohol en drugs zijn feitelijk kortstondig en gaan snel voorbij. Door alcohol te drinken of drugs te gebruiken ervaart de gebruiker fysieke en psychische veranderingen onder andere in de waarneming, denken en gedrag. De symptomen van middelenmisbruik gaan helaas een stap verder dan het eenvoudig en voor het plezier consumeren.

Alcoholmisbruik kenmerkt zich door onaangepast gedrag, onvast lopen, huilen en onsamenhangende spraak. Overmatig sigaretten roken veroorzaakt vaak diarree, braken en vermindert de eetlust. Het roken van cannabis leidt tot gebrekkige motoriek en kan een staat van euforie zowel als angst veroorzaken. Regelmatig gebruik van cocaïne voert tot agitatie, agressie en impulsiviteit; dan lijkt het alsof de gebruiker manisch is; hallucinaties kunnen daar deel van zijn. Ook andere harddrugs zoals speed, XTC en GHB kunnen plotselinge gedragsveranderingen veroorzaken evenals euforie, depressiviteit, slaperigheid en geheugenstoornis.

Er is sprake van misbruik wanneer ondanks alle negatieve effecten het gebruik gewoon doorgaat. Hoe ziek of slecht de gebruiker zich voelt door de ontwenningsverschijnselen, alles wordt in het werk gezet om zo snel mogelijk weer te consumeren om zich beter te voelen. De verslaving is dan een realiteit want de gebruiker kan zich zonder het gebruik echt niet meer goed voelen. Stoppen met alcohol drinken of het gebruik verminderen leidt in de regel tot allerlei symptomen zoals hyperactiviteit, trillende handen, slapeloosheid, misselijkheid en zelfs hallucinaties. Plotselinge geheelonthouding van alcohol kan de dood tot gevolg hebben. Stoppen met roken geeft over het algemeen gevoelens van frustratie, woede, angst, en somberheid. Een cannabisgebruiker ervaart meestal rusteloosheid, is geërgerd en de slaap wordt geregeld verstoord door nachtmerries wanneer met het roken wordt gestopt. Cocaïne onthouding zorgt voor acute verschijnselen van depressie, weinig eetlust, interesseverlies en vermoeidheid, dit kan zelfs een week aanhouden. Na het opnieuw gebruiken van cocaïne verdwijnen al deze verschijnselen onmiddellijk. Ontwenningsverschijnselen van GHB beginnen soms al na 1 uur en van heroïne na 6 tot 8 uur na de laatste dosis. Trillen, zweten, misselijkheid, braken en ongedurigheid zijn typerend voor harddrugsverslaafden.

Middelenmisbruik leidt tot afhankelijkheid met alle negatieve gevolgen van dien. Het is niet persé zo dat bijvoorbeeld in het geval van alcoholverslaving dagelijks gebruik nodig is; een continu overmatig gebruik in het weekend zoals bij ´binge-drinken´ is net zo verslavend. Psychische en fysieke afhankelijkheid zorgen voor een sterk verlangen om te gebruiken en geen ziek gevoel te hebben. Een vervelende bijkomstigheid is dat na een periode van onthouding een terugval onherroepelijk zorgt voor veel ergere psychische afhankelijkheidssymptomen en de fysieke ontwenningsverschijnselen veel sneller aanvangen en veel heviger zijn. Het moeilijkste aan een verslaving is de sterke drang om te gebruiken; de craving. Craving kan zo sterk en zo intens zijn, dat dit enorm fysiek en of psychisch lijden tot gevolg heeft. Craving varieert in intensiteit en is voor iedere gebruiker verschillend afhankelijk van de individuele omstandigheden, sociale situaties en psychische gesteldheid. Craving naar nicotine, alcohol of cocaïne zijn het moeilijkst omdat de craving vrijwel onmiddellijk start na het laatste gebruik. Hallo Weekblad 27 januari 2021

Reacties