Mensen weten niet hoe belangrijk ze zijn voor een ander II

Door de gezondheidscrisis is eenzaamheid een nog belangrijker thema geworden in de samenleving. Uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht dat begin deze maand werd gepubliceerd in het International Journal of Public Health blijkt dat 1 op de 10 Nederlanders zich ernstig of zeer ernstig eenzaam voelt en maar liefst 4 op de 10 Nederlanders ervaart enige mate van eenzaamheid. Zorgprofessionals zijn bezorgd over deze situatie want de conclusie van het onderzoek is dat mensen die zich eenzaam voelen zo´n 30% meer kosten in de geestelijke gezondheidzorg maken. Deze kosten blijken ook hoger bij jongeren in de leeftijd tussen 19 en 40 jaar dan bij ouderen. Omgerekend naar de totale bevolking gaat het om bijna 350 miljoen euro per jaar aan kosten. Het onderzoek laat zien dat eenzaamheid een sociaal maatschappelijk probleem is en ook een financieel economisch probleem. 
Volgens ander onderzoek gebruikt ongeveer 40% van de wereldbevolking sociale media en wel gemiddeld zo´n twee uur per dag. De vraag is of daarmee de kwaliteit van sociaal contact wordt gewaarborgd. Robin Dunbar, Engels antropoloog verbonden aan de Universiteit van Oxford en vooral bekend vanwege zijn theorie ´Dunbar´s Number´ beargumenteerde dat er een cognitieve grens is aan het aantal mensen waarmee iemand een stabiele sociale relatie kan onderhouden. Volgens Dunbar is het gemiddelde 150 personen. De voorwaarde is wel dat de anderen ook hun best doen om tot de kring te behoren. Dunbar en zijn team bestudeerden 3.375 profielen van Facebook-gebruikers tussen 18 en 65 jaar in het Verenigd Koninkrijk. De gebruikers hadden gemiddeld ongeveer 150 vrienden, van wie 4,1 dierbaren die behoren tot de intieme cirkel en 13,6 vrienden die medeleven betuigen tijdens een sociale en of emotionele crisis. 
De meeste mensen maken vrienden op school en tijdens hun studietijd. Minder hechte vriendschappen ontstaan later op het werk. Gemakkelijk wordt er gezegd dat gezondheid en vrienden het belangrijkste in het leven zijn en toch is het complex vriendschappen te onderhouden. Want ondanks de goede bedoelingen om vrienden te worden; ook vriendschappen worden bedreigd door onbedoelde tegenstand. Tijd is beslist het grootste gevaar voor vriendschappen omdat er kostbare tijd voorbij gaat om de vriendschap op te bouwen; het kost ook tijd om de vriendschap te onderhouden. Veel verhuizen en jobhoppen maken het lastig vrienden te maken. Lid worden van een club heeft voordelen maar het nadeel is dat aandacht niet individueel kan worden gericht. Voor sommige mensen is het zelfs onmogelijk vrienden te worden met iemand van een lagere economische status. Voor een vriendschap is geven en nemen noodzakelijk. Talloze onderzoeken toonden inmiddels aan dat een gebrek aan vrienden een negatief effect heeft op de gezondheid en er een verband bestaat tussen sterfte, zelfdoding en povere sociale relaties. Mensen met vrienden voelen zich doorgaans gelukkiger want vrienden helpen bij moeilijke situaties en door hun ‘anders zijn’ kleuren ze het leven. Helaas laat het onderzoek van de Universiteit van Maastricht zien dat eenzaamheid de trend is en de kwaliteit van sociale relaties in de samenleving afneemt. Het lijkt niet hip om sociaal te zijn of weten mensen niet hoe belangrijk ze zijn voor een ander en hoe fijn het is om hen te zien of hun stem te horen. Misschien ontbreekt het de samenleving collectief aan durf om dat te zeggen. Hallo Weekblad 24 februari 2021

Reacties