Functionele buikklachten

Ongeveer zo´n 60 tot 70% van de bevolking krijgt tijdens het leven te maken met functionele buikklachten: dyspepsie of een prikkelbare darm, die het gevolg zijn van een incorrecte darmbeweging door overprikkeling van de darmzenuwen. Dit leidt tot een verkeerde werking van de darm met buikklachten zoals buikpijn, krampen, diarree en winderigheid tot gevolg. Psychosociale stress, angst, depressie, levensstijl en andere psychische stoornissen kunnen de symptomen en het verloop negatief beïnvloeden. Nadat de diagnose is gesteld schrijft de arts meestal krampstillers, ontstekingsremmers en antidepressiva voor, eventueel gecombineerd met cognitieve gedragstherapie. Sommigen artsen adviseren een behandeling specifiek gericht op Mind-Body waaronder hypnotherapie, yoga of mindfulness. Uit een omvangrijk onderzoek dit jaar van de Amerikaanse Khushbu Shah naar de effectiviteit van Mind-Body-Therapy voor een prikkelbare darm; bleek een behandeling, waarbij ontspanning gecombineerd met psycho-educatie significant meer effectief te zijn en symptomen te verminderen. Zelfs meer dan een behandeling louter gericht op dieet en of medicatie. Zoals in alle onderzoeken werden ook in dit onderzoek de symptomen in verband gebracht met angst en depressie. Al eerder werd aangetoond dat functionele buikklachten passen in een bio-psycho-sociaal model vanwege de vele factoren die de klachten kunnen beïnvloeden.
Douglas Drossman stelde eind vorige eeuw vast dat een geschiedenis van trauma en misbruik een belangrijke rol speelt bij het ontstaan ​​en aanhouden van de symptomen van het prikkelbare darm syndroom. Het syndroom komt namelijk veel vaker voor bij getraumatiseerde patiënten dan bij anderen. Deze patiënten bezochten ook vaker een arts of zochten doelgericht naar een behandeling voor hun klachten. Natuurlijk kunnen functionele buikklachten ook ontstaan na een operatie, een groot verlies of wanneer er sprake is van te veel stress of een sombere stemming. Ook is aangetoond dat mensen met een erfelijke aanleg voor depressie en angststoornis vaker last hebben van een maag-, darmaandoening. Maar het staat voor artsen en patiënten vast dat stress negatief de darm beïnvloedt en symptomen behoorlijk kunnen verergeren. Een Nederlands onderzoek van de bekende gastro-enteroloog André Smout toonde aan dat prikkelbare darm syndroom symptomen niet alleen leiden tot aanzienlijk ziekteverzuim, maar ook dat deze patiënten minder effectief werken dan degenen die niet aan het syndroom lijden. Veel onderzoek is ook gedaan naar de persoonlijkheid van deze patiënten die meestal neigen naar een neurotische persoonlijkheid en irrationele gedachten hebben over de klachten. Soms zijn deze gedachten zo dwingend dat de patiënt zich ziek meldt uit angst veelvuldig gebruik te maken van het toilet wat tot negatieve opmerkingen in de werkomgeving zou kunnen leiden. De klachten worden zichtbaar in het gedrag en kunnen bepalend zijn voor de omgang met anderen. Toch is het een feit dat de patiënt zijn klachten en ongemak niet gauw deelt met anderen maar vaak in stilte lijdt. Over het algemeen zijn deze patiënten meer onderdanig en meegaand en hebben meer moeite assertief te reageren en hun eigen behoeften aan hun omgeving kenbaar te maken. Stressmanagement, ontspanningsoefeningen en assertiviteitstraining helpen bij het verminderen van de klachten en het opheffen van het vermijdingsgedrag. Hallo Weekblad 9 december 2020

Reacties