Mild Cognitive Impairment

Vergeetachtigheid neemt meestal toe bij het ouder worden maar is niet iets dat onmiddellijk zorgelijk is. Er treedt namelijk een verlies van verbinding op tussen de hersencellen. De veerkracht wordt minder, net zoals dat ook met de spieren en botten gebeurd. Echter verlies van hersencellen kan wel leiden tot gaten in het netwerk van de hersenen waardoor geheugenklachten ontstaan. Geheugenklachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Mild Cognitive Impairment is zo een geheugenklacht. Mensen met MCI ervaren meestal milde klachten met denken en het geheugen. MCI kan een overgangsfase aangeven tussen normale ouderdomsvergeetachtigheid en dementie, maar is dat in veel gevallen niet. Bij 30 tot 55 procent van de mensen met deze cognitieve stoornis blijven de klachten stabiel, of verdwijnen na een tijdje. De cognitieve stoornis wordt dan vaker veroorzaakt door een depressie of een burn-out. Ook vitamine B tekort, een veranderende schildklierfunctie of bijwerkingen van medicijnen kunnen een tijdelijke verminderde hersenfunctie tot gevolg hebben. MCI wordt ook wel ´hersenmist´ genoemd wanneer men moeite heeft met denken of onthouden en niet meteen op de juiste woorden kan komen zoals bijvoorbeeld het niet kunnen herinneren van een plaatsnaam of wanneer het moeilijker wordt om verschillende dingen tegelijkertijd doen. Soms zijn de symptomen ernstiger, zoals wanneer de geheugenklacht gepaard gaat met vermoeidheid, benauwdheid of een slechte lichamelijke conditie waarbij ook slapeloosheid, angst en somberheid een rol spelen. Op dit moment zijn er meer mensen die deze klachten ervaren omdat het langdurig thuiszitten tijdens de lockdown een negatief effect heeft gehad op het mentale welzijn van velen. Net zoals er bij ouderen meer verwarring en eenzaamheid op treedt speelt dit ook bij jongeren die nog lang geen hoge leeftijd hebben bereikt. Geheugenklachten worden momenteel ook gelinkt aan restklachten die kunnen ontstaan nadat men COVID-19 heeft doorgemaakt en vooral wanneer een ziekenhuisopname noodzakelijk was, kan het herstel daarna gepaard gaan met vermoeidheid, longklachten en andere onduidelijke lichamelijke klachten. Er bestaan geen medicijnen tegen Mild Cognitive Impairment. Daarom is regelmatig onderzoek van de bloeddruk, schildklier en vitamine B belangrijk om het tijdig te signaleren en te behandelen. Bij psychische klachten is het raadplegen van een psycholoog aan te bevelen. Voor het optimaal functioneren van het geheugen is het aan te raden om lichamelijk én geestelijk actief te blijven zoals voldoende te bewegen of te sporten; want dat zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen. Overmatig alcoholgebruik en slaapmiddelen hebben natuurlijk een negatieve werking op de hersenfuncties. Mentaal actief blijven doet men door af te spreken met anderen, een te boek lezen of zich te verdiepen in een hobby of een bepaald onderwerp. Het is ook raadzaam om spullen op een vaste plaats neer te leggen zodat ze makkelijk gevonden kunnen worden en om een agenda bij te houden van afspraken en boodschappenlijstjes te maken. Het gaat erom het dagelijks leven zoveel mogelijk eenvoudig en praktisch te organiseren en zodoende spanningen en onzekerheid te minimaliseren. Bron: www.alzheimer-nederland.nl; Hallo Weekblad 14 oktober 2020

Reacties