Posts

Posts uit maart, 2020 tonen

Zonder fouten

De gedachte dat er een perfecte oplossing is voor elk probleem hoort typisch bij perfectionisme. Dat iets perfect doen, dus zonder fouten, niet alleen echt mogelijk is maar vooral ook noodzakelijk en dat zelfs kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben. Hoge eisen en kritische zelfbeoordeling staan voorop en daarom lijkt perfectionisme meer een karaktertrek dan een overtuiging.  Perfectionisme en verantwoordelijkheidsgevoel gaan vaak samen. Zich extreem verantwoordelijk voelen, is typisch voor iemand die er van overtuigd is schuld te hebben aan iets wat er is gebeurd zowel als iets wat er niet is gebeurd. Het schuldgevoel lijkt meer op overdreven gewetensvol zijn. Het is alsof degene denkt zelf over een hogere macht te beschikken om een gebeurtenis te voorkomen die misschien negatief kan uitpakken. Alles wordt ingezet om geen fout te maken.  In een obsessieve-compulsieve stoornis zijn verantwoordelijkheid en perfectionisme juist deze twee aandachtsgebieden die allerlei ongewenste gedac