Mobbing

Agressie en geweld op het werk is slecht voor de werksfeer en de werknemers. Het creëert een vijandige en miserabele werkomgeving waardoor werknemers allerlei gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen. Volgens onderzoek uit 2017 van Pedro Gil Monte, verbonden aan de VIU in Valencia heeft ongeveer 11% van de Spaanse werknemers te maken gehad met mobbing op de werkvloer. De Duitse zoöloog Konrad Lorenz was de eerste die het concept ´mobbing´ gebruikte om agressief gedrag bij dieren te beschrijven als groepsfenomeen. Zoals bij dieren kunnen onopgeloste conflicten op het werk leiden tot mobbing. Wanneer mobbing op de werkvloer plaatsvindt zijn slachtoffers dikwijls gedwongen hun baan te verlaten. Onderzoekers noemen drie factoren die een rol spelen bij het ontstaan van mobbing; de stalker, het slachtoffer en de organisatie. Volgens de Franse auteur en onderzoekster Marie-France Hirigoyen, heeft de stalker een duidelijk psychologisch profiel. Stalkers fixeren zich op het slachtoffer om waar mogelijk het slachtoffer te diskwalificeren en in diskrediet te brengen. Stalkers zijn mensen die macht willen en bewust anderen daarbij gebruiken. Zij kunnen iemand klein krijgen met woorden, plagerijen, sarcastische opmerkingen en insinuaties. Stalkers weten alles beter en twijfelen nooit aan zichzelf. Voor de stalker is de ander een rivaal in plaats van een gelijke die hem kan aanvullen. Over het algemeen zijn stalkers middelmatige afgunstige mensen met een grote behoefte aan controle; in een leidinggevende functie gedragen ze zich tiranniek en wantrouwig. Sommige psychologische profielen zijn meer bereid om een ​​stalkerprofiel te ontwikkelen zoals mensen met een angstige, neurotische, obsessieve of narcistische persoonlijkheid. De slachtoffers hebben geen psychologisch profiel. Iedereen kan slachtoffer worden van mobbing. Mobbing op de werkvloer ontstaat wanneer het slachtoffer reageert tegen het autoritaire gedrag van een meerdere. Slachtoffers zijn geen onderdanige werknemers. Het zijn gemotiveerde, eerlijke, punctuele en dynamische arbeidskrachten die duidelijk verschillen van anderen. Als ze te competent zijn, overschaduwen ze een meerdere wat aanleiding kan zijn voor intimidatie of juist wanneer ze minder competent zijn geeft dit aanleiding voor verwijten van een meerdere. Slachtoffers zijn kwetsbaarder voor aanvallen wanneer ze door omstandigheden nog geen netwerk van contacten hebben buiten of binnen het bedrijf. Wanneer dat er wel is zal de stalker er alles aan doen om het netwerk te verbreken. Slachtoffers zijn dikwijls authentieke mensen die trouw zijn aan zichzelf en juist problemen willen oplossen en willen samenwerken. De organisatie waar mobbing plaatsvindt heeft ook kenmerken die bepalend zijn voor het ontstaan ervan. Zo kan het slachtoffer makkelijk worden geïsoleerd, het ontbreekt aan teamgeest, men beschouwt elkaar niet als ´een van ons', de productiviteit is laag en wordt niet extern geëvalueerd. Omdat de bedrijfscultuur gericht is op macht en controle en niet op innovatie en progressie komt de winst meestal niet ten goede aan het bedrijf zelf maar dient het onethische doelen. Meestal is er een hoge werkdruk en een slechte veiligheid. Mobbing komt vaker voor in hiërarchische organisaties of organisaties waar wordt geherstructureerd. Onderzoekers geven aan dat mobbing meer kans heeft in openbare instellingen waarin relaties met collega's en bazen bepalend zijn voor promoties en dat de poging van de stalker om voor een promotie in aanmerking te komen zijn verborgen karakter en gedrag zou verklaren. Hallo Weekblad, 18 september 2019; Bron: ´Las Claves del Mobbing´, José Luis González de Rivera (2006)


Reacties