Posts

Posts uit 2019 tonen

Gecompliceerde rouw

Volgens onderzoek rouwt ieder mens anders en is ieder rouwproces uniek. Wanneer we rouwen passeren talloze herinneringen het denken en iedere herinnering is een confrontatie met het gemis en dwingt om door te gaan met het leven. Rouwen is een emotioneel proces en dient feitelijk om tot rust te komen na een ingrijpende verdrietige verlieservaring.  Rouwen is het meest duidelijk bij het overlijden van een partner of iemand waarmee we innig verbonden waren. Elisabeth Kübler-Ross, was een pionier op dit gebied en verdeelde het rouwproces in verschillende fasen. Deze fasen zijn niet voor iedereen gelijk en verschillen vaak van volgorde. Meestal loopt een normaal rouwproces vanzelf tot een eind na ongeveer een jaar.  Bij gecompliceerde rouw stagneert dit proces en lijkt de rouw geblokkeerd. Volgens onderzoeker Mardi Horowitz kan men van gecompliceerde rouw spreken wanneer het rouwproces langer duurt dan 14 maanden; anderen zoals Holly Prigerson en Katherine Shear menen dat er al sprake kan z

Sociale fobie, Agorafobie & Paniek

Wanneer een sociale fobie, agorafobie of paniek je leven domineren zodat je dagelijks leven ernstig wordt belemmerd spreken we van een angststoornis. Angst waarschuwt je voor gevaar. Bij sommige mensen is deze seinfunctie volledig verstoord. Ze zijn angstig zonder reden. Er zijn verschillende angststoornissen.  Mensen met een sociale fobie zijn bang voor alle situaties waarbij sociale interactie is vereist; zoals een gesprek beginnen, iets eten of drinken buitenshuis of een afspraak maken bij de bank of gewoon iets simpels zoals op verjaardagsvisite gaan. De angst om door anderen te worden geobserveerd of negatief beoordeeld zorgt ervoor dat ze deze situaties zoveel mogelijk vermijden. Mensen met een sociale fobie voelen zich minderwaardig ten opzichte van anderen. Om hun angst verborgen te houden voor anderen, is hun aandacht volledig op zichzelf gericht om geen fout te maken. Het is de angst om te anticiperen die er voor zorgt dat de spanningen zich fysiek uiten in de vorm van hartkl

Burn-out, werkstress, vermoeidheid & depressie

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat er overeenkomsten zijn tussen burn-out, werkstress, vermoeidheid en depressie. Moeheid en uitstelgedrag komen bij alle vier voor en met name vrouwen hebben meer kans op het krijgen van een burn-out, werkstress, vermoeidheid of depressie omdat ze emotioneler en minder pragmatisch zijn dan mannen. Mannen nemen over het algemeen meer een oplossingsgerichte houding aan.  Depressie en burn-out leiden beide tot emotionele, mentale en fysieke uitputting maar met dat verschil dat een depressie een stemmingsstoornis is en een burn-out een belastingstoornis. Bij een depressie gaat het om intense bedroefdheid waarvan men letterlijk ziek wordt. De achterliggende oorzaak van een depressie ligt meestal in het verleden en wordt gekoppeld aan een recente gebeurtenis zoals het verlies van een naaste, een scheiding of een ziekteproces waarbij er veel onzekerheid is over een toekomstig herstel. Een burn-out, vermoeidheid en werkstress kunnen wel lijken op een depr

Mobbing

Agressie en geweld op het werk is slecht voor de werksfeer en de werknemers. Het creëert een vijandige en miserabele werkomgeving waardoor werknemers allerlei gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen. Volgens onderzoek uit 2017 van Pedro Gil Monte, verbonden aan de VIU in Valencia heeft ongeveer 11% van de Spaanse werknemers te maken gehad met mobbing op de werkvloer.  De Duitse zoöloog Konrad Lorenz was de eerste die het concept ´mobbing´ gebruikte om agressief gedrag bij dieren te beschrijven als groepsfenomeen. Zoals bij dieren kunnen onopgeloste conflicten op het werk leiden tot mobbing. Wanneer mobbing op de werkvloer plaatsvindt zijn slachtoffers dikwijls gedwongen hun baan te verlaten. Onderzoekers noemen drie factoren die een rol spelen bij het ontstaan van mobbing; de stalker, het slachtoffer en de organisatie.  Volgens de Franse auteur en onderzoekster Marie-France Hirigoyen, heeft de stalker een duidelijk psychologisch profiel. Stalkers fixeren zich op het slachtoffer om waar

Prinsjes & Prinsesjes

Kinderen die door hun ouders worden behandeld als echte prinsen en prinsessen; ze mogen vanalles en blinken zogenaamd in alles uit. Deze verwennerij wordt geregeld gezien als oorzaak voor oudermishandeling. Volgens TNO en Movisie die in 2013 een onderzoek verrichtten naar deze vorm van huiselijk geweld gaat het hierbij niet om incidenteel geweld binnen het gezin. De geweldplegers, jongens en meisjes, zijn tussen de 12 en 23 jaar en gebruiken zowel fysiek als psychisch geweld om hun ouders materieel en financieel te misbruiken. Ook in Spanje is het een probleem waarvoor de laatste jaren meer aandacht is. Het reality-tv programma ´Hermano Mayor´ van Pedro Garcia Aguado waarin hij violente jongens en meisjes helpt hun gedrag te begrijpen en te veranderen, haalde direct hoge kijkcijfers.  Oudermishandeling is nog weinig onderzocht. Uit de literatuur is bekend dat alleenstaande ouders het meeste risico lopen; alhoewel oudermishandeling ook in tweeouder of samengestelde gezinnen voorkomt. Er

Ontremming online

Bij ontremd gedrag heeft iemand moeite om zijn impulsen en gedrag onder controle te houden, alsof de ‘natuurlijke rem’ eraf is. Mensen met hersenletsel of een dementie hebben vaker last van ontremming. Dit kan zich op allerlei gebieden uiten: motorisch, emotioneel, verbaal of op het gebied van voeding of seksualiteit. Online op de sociale netwerken kan er ook sprake zijn van ontremming, dat normaliter in face-to-face contact niet zou plaatsvinden. Op het internet wordt er gehaat, beschimpt, gescholden, vernederd en geschreeuwd. Haters zijn wel de meest bekende; mensen die er een gewoonte van maken altijd negatief te reageren. Trollen zijn degenen die vervelende posts plaatsen met als enig doel dwars te zitten en discussies uit te lokken. Er zijn allerlei trollen zoals bijvoorbeeld verkiezingstrollen of milieutrollen. Vaak gaat het om nepaccounts die zich groeperen en zo de publieke opinie beïnvloeden. Bij slutshamen gaat het om nepaccounts die alleen vrouwen pesten en bij social justic

Migratie

Met de verkiezingen in het vooruitzicht staan migratie en de gevolgen ervan hoog op de agenda in de Spaanse politiek. Een van de centrale thema’s in de discussies rondom migratie betreft de gevolgen van migratie voor de samenleving. Migranten zorgen voor economische groei vanwege hun beschikbaarheid op de arbeidsmarkt waardoor bedrijven geneigd zijn meer arbeidsplaatsen te creëren. Uiteraard is niet iedere migratie hetzelfde en is er een groot verschil tussen politieke vluchtelingen en mensen die hun land vrijwillig verlaten op zoek naar uitdaging en andere sociale of economische mogelijkheden. ´Ik vertrek´ is een reality-tv serie waarin Nederlanders worden gevolgd die hun geluk in het buitenland beproeven. In de uitzendingen komen de voorbereidingen aan bod, het emotionele afscheid van familie en vrienden en de eerste ervaringen in het land van bestemming. Zo´n overgangsproces van de plaats van herkomst naar een plaats van bestemming is een stressvolle en betekenisvolle levensgebeurte

Life-event

Wat er in het leven gebeurt is onvoorspelbaar. Life-events zijn gebeurtenissen die het leven in een keer veranderen. Het leven staat op de kop en tijdelijk blijft er niet veel over dan eenvoudig te overleven. Het leven na een life-event zal ook nooit meer hetzelfde zijn als wat het daarvoor was. Life-events, positief of negatief, markeren dus periodes vol onrust en stress. Door onderzoek naar life-events was het mogelijk stressvolle gebeurtenissen in kaart te brengen en te onderzoeken wat de gevolgen daarvan zijn voor de gezondheid.  Een van de eerste wetenschappers die begin vorige eeuw onderzoek deed was Harold Wolff, een Amerikaanse neuroloog. Hij deed onderzoek naar stress als gevolg van psychosomatische klachten zoals migraine en prikkelbaar darmsyndroom. Later in 1957 ontwikkelde Thomas Holmes, een psychiater uit New York, de ´Schedule of Recent Experience´. Hij vroeg proefpersonen vragenlijsten in te vullen waarin zij hun ervaringen met belangrijke levensgebeurtenissen vastlegde

Top 5 Zelfhulpboeken bij Boom Uitgeverij

Afbeelding
1. Compassie in je leven 2. Voluit leven 3. Negatief zelfbeeld 4. ACT your way 5. Verlamd van angst

Helpt een zelfhulpboek?

In deze tijd voelen mensen zich vaak niet goed genoeg en ervaren een druk van de maatschappij om beter te presteren. Sociale netwerken noodzaken om altijd het beste van jezelf te laten zien. Het resultaat is, dat er steeds meer mensen zijn met stress, burn-out en depressieklachten die zoeken naar goede raad of het vinden van een oplossing. Aristoteles, een van de meest invloedrijke filosofen in de Westerse traditie, zei dat de mens altijd een soort gids en of hulp nodig heeft om zichzelf doelen te stellen en gelukkig te zijn. Waarschijnlijk is dat de reden dat er zoveel zelfhulpboeken worden gepubliceerd.  Een zelfhulpboek definiëren is niet eenvoudig, want er bestaan niet zomaar een paar categorieën. Er zijn zelfhulpboeken voor relatieproblemen, problemen op het werk, over stress, de zin van het leven, fit blijven, ouder worden, tegenslag overwinnen en met geld omgaan. Het is daarom niet alleen lastig om te weten hoeveel titels er jaarlijks verschijnen, het maakt het ook lastig om te

Fibromyalgie

De naam fibromyalgie betekent letterlijk bindweefselspierpijn. De pijn komt vooral voor in spieren en bindweefsel in en rondom de gewrichten. In Nederland lijden zo´n 340.000 mensen aan fybromyalgie; in Spanje zelfs 3 miljoen. De  Wereldgezondheidsorganisatie nam fibromyalgie als aandoening in 2010 op in de ICD-10. In de nieuwe ICD-11 die vorig jaar uitkwam valt fibromyalgie onder CWP ´Chronic Widespread Pain´. Chronische pijn verspreid over het gehele lichaam en mogelijk uitgelokt door verschillende factoren. Fibromyalgie als ziekte is redelijk onbekend en stuit nogal eens op ongeloof en onbegrip in de omgeving omdat het een bijna onzichtbare ziekte is. Meestal gaat het gepaard met andere klachten zoals vermoeidheid, darmklachten, slaapproblemen en stemmingswisseling. De pijn kan soms zo hevig zijn dat bewegen vrijwel onmogelijk is. Alsof het om een zware griep gaat. In de huisartspraktijk wordt vaker gesproken over SOLK klachten; waartoe het prikkelbaar darmsyndroom ook wordt gereken