Geen kinderen

Donderdag 8 maart gingen vrouwen wereldwijd de straat op om ongelijke behandeling, vrouwenhandel, armoede en geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Een onderwerp dat sporadisch aandacht krijgt zijn vrouwen die weloverwogen geen kinderen willen, omdat ze zich bewust zijn van de negatieve gevolgen die hun psychische stoornis op hun kind zou kunnen hebben. Steeds meer vrouwen die lijden aan een psychische stoornis zoals Asperger, borderline, psychoses of een bipolaire stoornis maken vaker de keuze om gesteriliseerd te worden. Hetgeen op onbegrip en weerstand stuit in de omgeving. Baas zijn in eigen buik en niet alleen wat betreft het gebruik van anticonceptie, maar ook in de keuze voor een sterilisatie. De medische wereld vindt dit ongebruikelijk voor jonge vrouwen. Anticonceptiemiddelen kunnen averechts werken op de hormoonhuishouding bij deze vrouwen en kunnen leiden tot agressieve uitbarstingen en psychoses. En een abortus om een ongewenste zwangerschap af te breken geeft juist schuldgevoelens en vergroot de kans op een depressie later in het leven. Sterilisatie is dus een effectieve vorm van anticonceptie voor vrouwen die geen kinderen willen. Moeders met een psychische stoornis of verslaving hebben niet de emotionele reserves en feeling om voor een kind te zorgen. Ze kunnen snel boos worden en onvoorspelbaar zijn in hun gedrag waardoor ze een kind geen veilige omgeving kunnen bieden. Er kan parentificatie, rolomkering, plaatsvinden, waarbij het kind de zorg voor de ouder overneemt. Het kind komt dan niet toe aan zijn eigen ontwikkeling. Veel conflicten tussen de ouders over de verslaving of psychische problemen, zorgen ook voor instabiliteit in het gezin. Een van de ouders kan overbelast raken door de zorg voor de kinderen en de verslaafde partner waardoor ze zich meer isoleren wat ongunstig is om sociale steun uit de omgeving te ontvangen. In zo´n gezin ontvangt het kind minder knuffels, goedkeuring en emotionele zorg en is juist meer op zichzelf aangewezen.
Later in hun leven hebben deze kinderen 2 tot 3 keer zoveel kans om ook psychische problemen of verslaving te ontwikkelen. Wetenschappelijk is bewezen dat veel stress op jonge leeftijd een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen en later dus blijvende sporen achter laat. Behalve dat deze kinderen gevoeliger zijn voor verslaving zijn ze ook gevoeliger voor stressprikkels wat kan leiden tot hyperactiviteit, slechte concentratie, weinig doorzettingsvermogen. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat deze kinderen later in hun leven zelf ook een angststoornis of depressie ontwikkelen. In hun jeugd doen zij 5 keer vaker een beroep op jeugdzorg dan andere kinderen en hebben ze 2 tot 3 keer meer kans op kindermishandeling. Er zijn gelukkig ook kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving die gewoon goed opgroeien. Alles is afhankelijk van de opvoedvaardigheden van de ouders. Wanneer de ouders voldoende emotionele warmte en bevestiging geven wordt er met het kind een hechte band opgebouwd. Steun uit de omgeving waarbij familieleden of vrienden van het gezin het kind mee uit nemen voor een feestje of met het kind spelen zijn ontzettend belangrijk. Want ieder kind vindt het fijn om gewone en leuke dingen te doen. De afwezigheid en het gemis van de ouders wordt dan gecompenseerd door de omgeving en het kind heeft een vertrouwensfiguur die het kind beschermt. Op die manier leert het kind copingvaardigheden en kan zich later sociaal veel beter redden. Hallo Weekblad 15 maart 2018; Bron: www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/mar/03/woman-with-aspergers-decision-to-be-sterilised; www.koppkvo.nl