Posts

Posts uit maart, 2018 tonen

Geen kinderen

Donderdag 8 maart gingen vrouwen wereldwijd de straat op om ongelijke behandeling, vrouwenhandel, armoede en geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Een onderwerp dat sporadisch aandacht krijgt zijn vrouwen die weloverwogen geen kinderen willen, omdat ze zich bewust zijn van de negatieve gevolgen die hun psychische stoornis op hun kind zou kunnen hebben.  Steeds meer vrouwen die lijden aan een psychische stoornis zoals Asperger, borderline, psychoses of een bipolaire stoornis maken vaker de keuze om gesteriliseerd te worden. Hetgeen op onbegrip en weerstand stuit in de omgeving. Baas zijn in eigen buik en niet alleen wat betreft het gebruik van anticonceptie, maar ook in de keuze voor een sterilisatie. De medische wereld vindt dit ongebruikelijk voor jonge vrouwen. Anticonceptiemiddelen kunnen averechts werken op de hormoonhuishouding bij deze vrouwen en kunnen leiden tot agressieve uitbarstingen en psychoses. En een abortus om een ongewenste zwangerschap af te breken geeft