Betekenis geven

Emoties moeten variëren want zonder pijn is er geen geluk. We hebben pijn en verdriet nodig om uiteindelijk gelukkig te zijn. Zoals de geboorte van een kind met veel pijn gepaard gaat, is het voor vrouwen vaak een van de gelukkigste momenten in hun leven. Afstuderen is ook zo´n geluksmoment, want de vreugde van het geslaagd zijn, overstemt alle stress en frustratie van een periode intens studeren en de angst om te falen. Stress, frustratie en verdriet betitelen we ten onrechte als negatieve emoties in de overdreven zoektocht naar geluk. Alle emoties hebben namelijk een functie. Het zijn signalen om in actie te komen en situaties te verbeteren of ze juist te houden zoals ze zijn. Verdrietig zijn, eenzaam en teleurgesteld is niet slecht, ongezond of afwijkend. Het is gewoon menselijk en nuttig. Wie zijn negatieve emoties niet wegduwt maar aanvaardt, voelt zich mentaal beter en kent minder stress, angst en minder depressieve gevoelens. Emily Esfahani Smith, een jonge Amerikaanse psychologe en schrijfster van ´De kracht van betekenis´. Zegt dat het najagen van geluk mensen ongelukkig maakt. Volgens haar is de westerse cultuur geobsedeerd door geluk en daarmee jagen we verkeerde doelen na. Want geluk komt en gaat en kun je niet afdwingen. Esfahani, kind van Iraanse ouders, werd opgevoed met het soefisme. Alhoewel zij studeerde bij Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie, zijn haar ideeën over de Westerse gelukobsessie grotendeels gebaseerd op het soefisme. Deze spirituele stroming wordt ook wel beschreven als de alchemie van het hart. Luisteren naar het hart is een manier om vreugde en liefde van het hart te ervaren. Volgens het soefisme is dat vanouds de weg die voor de mens is bedoeld. Elk mens heeft een hart en dat is niet alleen het fysieke orgaan dat bloed door ons lichaam pompt. Tegelijkertijd is het hart ook een emotioneel meetapparaat waarnaar we kunnen luisteren wanneer er gevaar dreigt of bij twijfel om innerlijk zeker te zijn. Volgens Esfahani vindt niet iedereen zijn roeping in het leven maar dat betekent niet dat we een zinloos leven leiden. Door te veel routinetaken kan iemand wel het gevoel krijgen het zicht op hogere doelen te verliezen maar de kans om een ander te helpen kan ook een taak zijn die vervulling brengt. Door hulpvaardigheid zal het leven en het werk aan betekenis winnen. Op basis van psychologisch onderzoek en inzichten uit de filosofie en de literatuur beschrijft zij in haar boek vier bronnen van betekenis om zin aan het leven te geven. Ergens bij horen en aangename interpersoonlijke relaties hebben. Mensen hebben relaties nodig die gebaseerd zijn op wederzijdse zorg om het gevoel te hebben belangrijk te zijn voor de ander. Een doel te hebben dat ons motiveert iets aan de wereld bij te dragen. Een spontaan gesprekje aanknopen met de kassière of iets delen waar een ander baat bij heeft. Mensen hebben behoefte om hun leven en ervaringen samenhang en betekenis te geven door erover te vertellen. Evenals iedereen de behoefte heeft aan gebeurtenissen die uitstijgen boven het alledaagse, zoals het genieten van een bijzonder muziekstuk of een plotseling inzicht krijgen over een situatie. Dergelijke gebeurtenissen geven het gevoel van verbondenheid met de wereld. Hallo Weekblad 18-1-2018; Bron: De Volkskrant 30-12-2017; Emily Esfahani Smith