Posts

Posts uit 2018 tonen

Eenzaamheid doet pijn

Het eenzame hoofd waar alles even belangrijk lijkt of juist even nutteloos. Eenzaamheid zorgt voor een hoofd vol hersenspinsels en een leegte in het lichaam. Het is een staat van zijn waarbij het lichaam wordt ervaren alsof alles pijn doet.  Onderzoeken naar eenzaamheid en de gevolgen ervan zijn interessant vanwege hun onomstotelijk bewijs. Hersenonderzoekers ontdekten dat eenzaamheid hersenactiviteit teweeg brengt die letterlijk pijn veroorzaakt. Bekend was al dat een gebroken hart zeer doet en zorgt voor een algeheel gevoel van onwel zijn. Sombere mensen die vaak ook eenzaam zijn, vragen de arts een pijnstiller voor te schrijven; een slaapmiddel, antidepressiva of een angstremmer. Medicatie verzacht de pijn.  In de literatuur zijn er vele theorieën over eenzaamheid met allemaal dezelfde drie overeenkomsten. In 1982 gaven de Amerikaanse onderzoekers Anne Peplau en Daniel Perlman dat al aan; eenzaamheid is een zuiver persoonlijke ervaring die niet noodzakelijk gerelateerd is aan een re

Benzo-generatie

In de jaren zestig kwamen de benzodiazepines op de markt. Ze werden voorgeschreven bij de behandeling van angstklachten, slapeloosheid en als kalmeringsmiddel. Effectief zorgt een benzodiazepine voor spierontspanning en ter voorkoming van een zenuwinzinking. In eerste instantie leek het een ´gelukspil´ maar vrij snel werd duidelijk dat men makkelijk gewend raakt aan de benzodiazepines zodat een hogere dosis nodig is om het gewenste resultaat te krijgen.  Vanaf de jaren negentig werden de benzodiazepines minder voorgeschreven, omdat onderzoek uitwees dat langdurig gebruik kan leiden tot concentratieproblemen, agressief gedrag en angstklachten. Nachtelijke valpartijen, met name bij ouderen, worden weleens in verband gebracht met het langdurig gebruik van benzodiazepines. Het nemen van benzodiazepines is dus niet zonder gevaar. Volgens nieuw onderzoek, onlangs gepubliceerd in het Amerikaans medisch tijdschrift JAMA Internal Medicine, wordt het gebruik van benzodiazepines chronisch bij een

Dag van de Muziektherapie

Afbeelding
Donderdag 15 november is de Dag van de Muziektherapie. Op de site  www.miraclesofmusic.nl  vindt u allerlei informatie omtrent het programma. Muziek is gezond en verhoogt de kwaliteit van leven bij dementie, Parkinson, autisme, afasie, oorlogstrauma, verstandelijke beperking, eenzaamheid en depressie. Muziektherapie heeft een bijzondere werking op ons brein en onze gezondheid.

Bedriegerssyndroom

Het bedriegerssyndroom of ´imposter syndrome´ werd in 1978 voor het eerst beschreven door de psychologen Pauline Clance en Suzanne Imes in het tijdschrift Psychotherapy: Theory, Research and Practice. Clance en Imes schreven over hun ervaringen met zo´n 150 vrouwen in de leeftijd van 20 tot 45 jaar, die ze in therapie hadden of college gaven. Het ging om competente succesvolle vrouwen die zich niet succesvol voelden; maar angstig, somber en gefrustreerd waren en gebukt gingen onder hun perfectionisme. Zij merkten op dat veel vrouwen geneigd waren te geloven dat ze niet intelligent waren en dat anderen hen te hoog inschatten. Voor de vrouwen bleek het onmogelijk om hun prestaties te internaliseren. Het succes werd afgedaan als een gelukje of goede timing. Evenmin ging het om gezonde zelfkritiek want het “ik kan niks en ik ben niks” is hooghartig en lijkt meer op omgekeerd narcisme. Zelfs bij groeiend succes verminderden deze overtuigingen niet. Want hoe harder men werkte, hoe meer succe

Kan ik mezelf veranderen?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Voor een deel kan men zichzelf veranderen en voor een groot deel niet. Een deel van de persoonlijkheid is door het DNA genetisch bepaald en deze drager van erfelijke informatie bepaalt het temperament. Het temperament kan niet worden gewijzigd, men kan leren het te beheersen maar verder niet. Een ander deel van de persoonlijkheid wordt gevormd door de opvoeding, door de omgeving en de ervaringen die men opdoet. Het karakter kan niet worden geërfd en kan daarom worden gewijzigd.  De Engelse psycholoog Hans Eysenck werd in 1916 geboren in Berlijn en vluchtte naar Engeland voordat de 2e Wereldoorlog uitbrak. Hij is waarschijnlijk de bekendste en meest controversiële psycholoog van Engeland. Eysenck verwierp alle vormen van psychotherapie ten gunste van de gedragstherapie. Vanzelfsprekend bracht hem dat in conflict met psychoanalytici. Hij hield zich bezig met persoonlijkheidsleer en intelligentietesten en meende alle persoonlijkheidsverschillen te kunnen ord

Wereld Suïcide Preventie Dag

Afbeelding
Zaterdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag . Jaarlijks sterven wereldwijd een miljoen mensen door zelfmoord. I n Nederland plegen jaarlijks twee keer zoveel mannen als vrouwen zelfmoord, zo´n 1300 mannen.  Mensen met suïcidale gedachten zoeken vaak geen hulp, terwijl die hulp wel nodig is. Het is dus belangrijk om mensen met deze problematiek te vinden, om hen te motiveren, ondersteunen en te helpen bij het zoeken naar de juiste hulp.

Rebel of falend normbesef

De motie van wantrouwen van de PSOE bracht deze week de Spaanse regering ten val. De motie werd voorafgegaan door een reeks van incidenten. Cristina Cifuentes verliet haar presidentschap van de Comunidad Madrid om het liegen over het behalen van een master; Eduardo Zaplana, de oud-burgemeester van Benidorm werd gearresteerd onder andere op verdenking van omkoping en verduistering in het Terra Mitica project. Uiteindelijk werd de veroordeling van de Partido Popular vanwege geïnstitutionaliseerde corruptie in de zaak Gürtel de partij fataal. De motie van wantrouwen werd met een meerderheid in het congres aangenomen. Verant w oordelijkheidsgevoel, moreel besef en respect worden geregeld geofferd voor zaken als een snelle carrière, een hoger inkomen en beter aanzien. Zo blijkt. Een assertieve levensstijl past in een moderne samenleving; men mag zijn eigen belangen laten prevaleren boven die van anderen. Het wordt pas moeilijk wanneer men zich niet kan beheersen in zijn belangenbevrediging

#MeToo III

Op 1 mei verscheen de blog ´Salud mental te cree´ vrij vertaald ´GGZ gelooft je´ verwijzend naar ´Yo si te creo´ dat sinds maanden te zien is in de media en tijdens manifestaties, zoals 8 maart Internationale Vrouwendag. Het ´yo si te creo´ - ´ik geloof je´ is bedoeld als steun aan het 18-jarige Madrileense meisje dat in 2016 tijdens de San Fermin feesten in Pamplona op brute wijze slachtoffer werd van groepsverkrachting.  Tijdens het strafproces in november protesteerden Spaanse vrouwen tegen de manier waarop het slachtoffer werd beticht van losbandigheid omdat zij was gesignaleerd in een discotheek. De advocaat van de daders, allen uit Sevilla, bracht een detectiverapport over het meisje in, om de onschuld van de vijf daders kracht bij te zetten en toestemming voor seks met haar te bewijzen. Het rapport werd door de rechtbank afgewezen.  Op 26 april werd het vonnis uitgesproken en de uitspraak leidde tot een golf van protesten in Spanje en haalde de internationale pers. Zelfs het Eur

Comiendo la cabeza

Letterlijk vertaald:´je hoofd opeten´. Spaans voor piekeren en tobben. Tobben zegt iets over iemands persoonlijkheid; iemand is een tobber. Terwijl piekeren juist iets is dat veel mensen overkomt in moeilijke tijden en los staat van hun persoonlijkheid. Natuurlijk zijn er mensen die nooit piekeren en mensen die vaak piekeren. In het Duits heet piekeren grüblen, kauen of knobeln. De vertaling zegt al genoeg; uitknobbelen en herkauwen. Het Engelse woord voor piekeren is to worry. Piekeren komt van het Maleis Indonesische pikir wat is afgeleid van het Arabische woord voor denken. Maar piekeren is zeker niet hetzelfde als denken. Piekeren is het onafgebroken repeteren van dezelfde gedachten zonder dat er een eind aan komt. Denken leidt tenminste tot een oplossing, een heroverweging of een actie en piekeren leidt tot niets. Piekeren lijkt misschien het meest op een vorm van voorbereidend denken, maar feitelijk leidt piekeren alleen maar tot machteloosheid, moeheid en uitputting.  Piekeren i

Geen kinderen

Donderdag 8 maart gingen vrouwen wereldwijd de straat op om ongelijke behandeling, vrouwenhandel, armoede en geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Een onderwerp dat sporadisch aandacht krijgt zijn vrouwen die weloverwogen geen kinderen willen, omdat ze zich bewust zijn van de negatieve gevolgen die hun psychische stoornis op hun kind zou kunnen hebben.  Steeds meer vrouwen die lijden aan een psychische stoornis zoals Asperger, borderline, psychoses of een bipolaire stoornis maken vaker de keuze om gesteriliseerd te worden. Hetgeen op onbegrip en weerstand stuit in de omgeving. Baas zijn in eigen buik en niet alleen wat betreft het gebruik van anticonceptie, maar ook in de keuze voor een sterilisatie. De medische wereld vindt dit ongebruikelijk voor jonge vrouwen. Anticonceptiemiddelen kunnen averechts werken op de hormoonhuishouding bij deze vrouwen en kunnen leiden tot agressieve uitbarstingen en psychoses. En een abortus om een ongewenste zwangerschap af te breken geeft

Informatiestress

Tegenwoordig ben je verplicht jezelf te positioneren en over elk onderwerp een eigen mening te hebben. Om vervolgens die mening te delen met vrienden en volgers op sociale netwerken. Geregeld overvalt me een gevoel van ontreddering. De overkill aan informatie maakt me angstig en bezorgt me sowieso informatiestress. Hoe kan ik me ervan distantiëren zonder een eenling te worden vraag ik me af.  Toen ik in 1993 de eerste keer het world wide web zag was ik ronduit euforisch en kon niets negatiefs erover bedenken. Nu bombarderen nieuwe technologieën en communicatiekanalen me letterlijk met hun informatie in veelvoud. Het blijft moeilijk mezelf los te koppelen van wat er in de wereld gebeurt. Soms ervaar ik het zelfs als een gezellige dagbesteding om bovenop het nieuws te zitten. Uiteindelijk resulteert het in een leeg gevoel, het lezen van een boek had meer voldoening gegeven. Plus blijft de angst. Want niet altijd is duidelijk of wat wordt gedeeld op de sociale netwerken misschien niet va

Betekenis geven

Emoties moeten variëren want zonder pijn is er geen geluk. We hebben pijn en verdriet nodig om uiteindelijk gelukkig te zijn. Zoals de geboorte van een kind met veel pijn gepaard gaat, is het voor vrouwen vaak een van de gelukkigste momenten in hun leven. Afstuderen is ook zo´n geluksmoment, want de vreugde van het geslaagd zijn, overstemt alle stress en frustratie van een periode intens studeren en de angst om te falen. Stress, frustratie en verdriet betitelen we ten onrechte als negatieve emoties in de overdreven zoektocht naar geluk. Alle emoties hebben namelijk een functie. Het zijn signalen om in actie te komen en situaties te verbeteren of ze juist te houden zoals ze zijn. Verdrietig zijn, eenzaam en teleurgesteld is niet slecht, ongezond of afwijkend. Het is gewoon menselijk en nuttig. Wie zijn negatieve emoties niet wegduwt maar aanvaardt, voelt zich mentaal beter en kent minder stress, angst en minder depressieve gevoelens.  Emily Esfahani Smith, een jonge Amerikaanse psycholo

#Metoo II

Al eerder riep het Amerikaanse tijdschrift TIME een groep uit tot personen van het jaar. Als laatste was dat ´Jij´ in 2006; de opkomst van Facebook waarin het individu centraal staat. Dit jaar benoemt TIME ´The Silence Breakers´ tot persoon van het jaar 2017. De moedige actrices en filmsterren hebben met hun persoonlijke onthullingen over intimidaties en discriminaties een mondiale beweging op gang gebracht voor alle rassen, standen en beroepen; zelfs tot in alle uithoeken van de wereld. De #MeToo beweging is niet alleen de snelst groeiende sociale beweging die in jaren is gezien; de individuele acties en persoonlijke bekentenissen hebben onmiddellijk en een belangrijk effect gehad. In Nederland doet met name TNO geregeld onderzoek naar pesterijen, discriminaties en intimidaties op de werkvloer. Zij berekende dat jaarlijks ruim 1,2 miljoen werknemers te maken hebben met discriminatie, pesterijen of ongewenste intimiteiten op het werk. Behalve dat het een grote impact heeft op de men