Posts

Posts uit juni, 2017 tonen

Tolereren

Ieder mens heeft eigen opvattingen en ideeën over het leven en over de manier waarop hij en ook anderen daaraan een vorm geven. Het is gebruikelijk vast te houden aan eigen opvattingen en ze als enig juiste te beschouwen. Wie bereid is zich in anderen te verplaatsen en rekening te houden met opvattingen van anderen wordt tolerant genoemd. Tolereren is afgeleid van het Latijnse  ´tolerare´ wat ´het hoofd bieden´ betekent, hetzelfde als verduren en verdragen. Verdragen in een sociale context doelt op de mate waarin afwijkend gedrag wordt getolereerd en dus niet gediscrimineerd.  Tolerantie als gedragshouding heeft niet altijd bestaan. De Grieken gaven de eerste aanzet. In de tijd van Plato en Socrates werden tolerantie, respect en moraal veelvuldig bediscussieerd. In hun tijd waren verschillende opvattingen en meningen toegestaan. Later ging deze vorm van respect betonen aan andersdenkenden weer verloren. Pas na de Verlichting en de Franse Revolutie kreeg tolerantie in Europa een nieuw