De drug – het bedrog van het lichaam

De titel is ontleend aan een hoofdstuk uit het boek: De opstand van het lichaam van Alice Miller; schrijfster van: Het drama van het begaafde kind. Getroffen was ik, door de foto´s van de Amerikaanse filmster Ben Affleck die momenteel een transformatie ondergaat; niet alleen psychologisch, ook fysiek. De laatste foto´s van de 44-jarige acteur tonen een versleten man met een oud gezicht, een grijze baard en een aanzienlijke gewichtstoename. Zijn terugval in alcoholisme is duidelijk. Net als andere Hollywoodcollega's: Johnny Depp en Brad Pitt, is Affleck gescheiden en alcoholist. Het menselijk lichaam draagt alle ervaringen van het leven in zich en legt innerlijke waarheden pijnlijk aan de dag. Daarom is bewustwording van het lichaam ook een van de belangrijkste doelen in een psychotherapeutische behandeling. De geest is bijzonder vernuftig om ervaringen weg te drukken zodat ze niet langer bewust zijn en dus ook niet gevoeld hoeven worden. Ontspanningsoefeningen, hypnotherapie en bio-energetica kunnen worden ingezet om het contact met het lichaam te herstellen en verloren herinneringen op te halen. Zeker de moeite waard wanneer het lichaam door allerlei pijntjes, kwaaltjes en klachten laat weten dat er ergens nog iets beleefd moet worden, voordat een evenwicht is bereikt en het gevoel van integriteit, heelheid en verbondenheid is hersteld. De meeste mensen hebben geleerd om echte reacties op pijn, boosheid, angst en verdriet te onderdrukken om straf te ontwijken. Beleefd zijn, met twee woorden spreken en u-zeggen zijn zo enkele voorbeelden om geduldig te voldoen aan de regels van ouders en opvoeders. In de puberteit en adolescentie gaf het een gevoel van trots en superioriteit om zo beheerst te functioneren. Het was haast een deugd. Want de beheerstheid voldeed prima aan de verwachtingen van anderen. Het leek zelfs gezond, maar was het feitelijk niet. Want het bracht een verwijdering van het zelf op gang. Veel mensen mochten als kind nooit hun sterke emoties tonen en dus ook niet ervaren; en verlangden daar later dubbel zo hard naar. Psychotherapie helpt om met zulke verdrongen emoties om te gaan en deze emoties in bewuste gevoelens om te zetten en ze te leren begrijpen in het hier en nu. Daar is behalve moed evenzeer innerlijk vertrouwen voor nodig. In therapie zijn, kan zwaar zijn en tegelijkertijd bevrijdend, om te ontdekken hoe lichaam en geest met elkaar samenwerken om het ene te onderdrukken en het andere bloot te leggen. Het is wellicht een aanmoediging om verdriet over een pijnlijke kwetsing de vrije loop te laten. Anderen wijzen die weg van vrijelijk emoties uiten voor zichzelf af, omdat ze hun tragische ervaringen niet aan een ander willen óf kunnen toevertrouwen. Het is niet hun gewoonte dat te doen. Behalve als er toevallig alcohol of drugs in het spel zijn, dan is het kennelijk heel gewoon je gevoelens openlijk te tonen. In de showbizzwereld is het geaccepteerd om alcohol of drugs te nemen voor een goed humeur of om iets bijzonders te presteren. De laatste tijd zijn er nogal wat sterren die openlijk spreken over hun dwangmatig middelenmisbruik, want het lichaam verdraagt een vervreemding van zichzelf helaas niet een heel leven lang. Hallo Weekblad 18 mei 2017; bron: De opstand van het lichaam, Alice Miller, 2004