Positief ouderschap

Alle gezinnen kunnen op een bepaald moment met stressvolle situaties te maken krijgen zoals overlijden van een ouder, werkeloosheid, verslechtering van de buurt of verandering van sociale omstandigheden die er voor zorgen dat de stabiliteit binnen het gezin uit balans raakt. Ouders kunnen problemen ervaren bij het terug oppakken van de ouderrol om de situatie de baas te worden. Dan kan het voor komen dat een gezin behoefte heeft aan ondersteuning bij opvoedtaken. In 2006 heeft een comité van de Raad van Europa een definitie opgesteld als aanbeveling van positief ouderschap die de basis is voor de opvoeding van het kind. Het verwijst naar ouderlijk gedrag in het beste belang van het kind, zodat het kind zich herkent en begeleidt weet om zijn vaardigheden tot volledige ontwikkeling te brengen. Opgroeien in een vreedzame en veilige omgeving is feitelijk de essentie van de aanbeveling. Vermoedelijk wil het comité het concept van de ouderlijke verantwoordelijkheid een positieve impuls geven, om de toekomst te verzekeren van vreedzame en verantwoordelijke burgers. Feitelijk gaat het om preventie; om het minimaliseren van risicofactoren; binnenlandse wanorde, gewelddadige buurten, huwelijkscrisis, armoede en werkloosheid. Onderzoek heeft al voldoende aangetoond dat er een aantoonbaar verband is, tussen geweld en verwaarlozing en problematisch gedrag en psychische problematiek. Opvoeden is voor veel ouders niet zo gemakkelijk als het lijkt. In Europa stijgt namelijk het aantal jongeren met depressie. Eetstoornis of andere psychische stoornissen onder jongeren nemen toe. Wat een toekomstige kostenpost inhoudt. Positief ouderschap baseert zich op familiaire relaties, op onderlinge binding en bonding. Deze relaties ontplooien zich sociaal en maatschappelijk binnen de context van ondersteunende netwerken zoals werk, familie, vrienden, buurt en de gemeenschap. Ondanks de verschillen in persoonlijk ouderschap en verantwoordelijkheid; zijn er een aantal algemeen geldende voorwaarden die positief ouderschap omvatten. Deze voorwaarden bevorderen het lichamelijk en geestelijk welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Met name; een warme, beschermende en stabiele omgeving zodat kinderen zich geaccepteerd en geliefd te voelen. Een gestructureerde omgeving waar begeleiding en toezicht er voor zorgt, dat minderjarigen regels en waarden leren. Stimulering en ondersteuning om dagelijks naar school te gaan en hun leervermogen wordt aangemoedigd. Erkenning van hun interesses en bevestiging van hun ervaringen, zodat ouders echt betrokken raken bij hun preoccupaties en inspelen op hun behoeften. Onderwijs zonder geweld en uitsluiting van alle vormen van vernedering, zowel fysiek als psychisch. Lijfstraffen zijn een schending van het recht van het kind. Het Spaanse Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad heeft het initiatief genomen door een website te ontwikkelen waarop zij informatie geven aan welke basisvoorwaarden een opvoeding dient de voldoen. Ouders kunnen zich aanmelden voor verschillende cursussen over het onderwerp. In Nederland en België bestaan eveneens dergelijke sites en cursussen. Het gaat de Europese regeringen niet alleen om de rechten van het kind. Zoals eerder aangehaald wordt steeds meer uitgegaan van ´evidence based´ informatie. Want opvoeding die gebaseerd is op wederzijds respect, verdraagzaamheid en begrip vereist ook materiële ondersteuning, informatie, advies en training om te onderwijzen en evenwichtige burgers te vormen. Hallo Weekblad 26 januari 2017; Bron: familiasenpositivo.org