Posts

Posts uit 2017 tonen

#Metoo

#Metoo is een recente campagne waarin duizenden vrouwen seksuele intimidatie en misbruik aan de kaak stellen. Na een golf van beschuldigingen van actrices moest filmproducent Harvey Weinstein het veld ruimen en is zelfs Kevin Spacey niet meer welkom om deel te nemen aan een congres voor ondernemers in Rotterdam. Het lijkt een epidemie. Eerder zwegen de vrouwen en hielden de intimidaties geheim. Nu komt het aan het licht.  Seksuele intimidatie is iets dat vrouwen blijven ondergaan door mannen die denken dat ze superieur zijn. Een recent voorbeeld in Andalusië waar ondernemer Manuel Muñoz tijdens een bijeenkomst simuleerde politica Teresa Rodríguez op de mond te kussen. Muñoz vond het een grap en Rodríguez diende onmiddellijk een klacht in bij de politie. Behalve een zakelijke relatie was er geen enkele andere tussen beiden. Jammer genoeg is Rodríguez een uitzondering, want de meeste vrouwen zwijgen. Terwijl die zwijgzaamheid louter door schaamte is te verantwoorden. Op de golf van de W

Loenatik

Loenatik was een televisieserie van de VPRO over de psychiatrische inrichting Zonnedael. De serie won verschillende prijzen en hoewel ze bedoeld was voor de jeugd keken ook relatief veel volwassenen naar de serie om het wel en wee van de bewoners te volgen.  Majoor Breederoo en Bep Brul die geregeld met elkaar in conflict waren; want de majoor had nooit begrip voor de toenadering van de romantische Bep. Bep zocht vervolgens haar toevlucht bij de manisch-depressieve Doolittle die zelf meer interesse had voor dieren. Kortom een huis vol gekken. Waarbij zuster ten Hoeven en directeur Bomhoff hun handen vol hadden, om het reilen en zeilen van de inrichting in goede banen te leiden. Hoewel Bomhoff het feitelijk altijd te druk had met andere zaken, zoals zijn computerspelletjes spelen.  De titel Loenatik is afgeleid van maanziekte of lunatisme. Maanziekte wordt door velen gezien als een geestesziekte waarbij mensen overvallen worden door stemmingswisselingen wanneer het volle maan is. Slaap

Aan de top

Rafa Nadal behaalde 8 oktober zijn 6de ATP-titel van dit seizoen. Hij won de finale van de China Open in Peking. Nadal is een topsporter pur-sang, immer fit en met een geweldige mentale kracht. Als geen ander kan hij focussen en refocussen. Bekend om zijn rituelen na een gemiste bal. Waterflesjes worden met precisie neergezet. Een paar keer tikken tegen zijn neus en met een strak gebaar veegt hij het haar achter zijn oor. Het is niet bekend of Nadal een psycholoog consulteert. In zijn boek: Rafa, vertelt hij over fysiotherapeut Titín Mayo die hij zijn inwonende psycholoog noemt en met wie hij alles bespreekt.  Sport- en prestatiepsychologie is een nieuwe tak van wetenschap in de psychologie, waarbij steeds de vraag wordt gesteld hoe mensen op hun best kunnen presteren op het moment dat het er echt toe doet. Sommige mensen presteren goed terwijl ze onder druk staan, terwijl anderen op zo´n moment volledig blokkeren. Sport- en prestatiepsychologie helpt mensen om hun ambities waar te ma

Tolereren

Ieder mens heeft eigen opvattingen en ideeën over het leven en over de manier waarop hij en ook anderen daaraan een vorm geven. Het is gebruikelijk vast te houden aan eigen opvattingen en ze als enig juiste te beschouwen. Wie bereid is zich in anderen te verplaatsen en rekening te houden met opvattingen van anderen wordt tolerant genoemd. Tolereren is afgeleid van het Latijnse  ´tolerare´ wat ´het hoofd bieden´ betekent, hetzelfde als verduren en verdragen. Verdragen in een sociale context doelt op de mate waarin afwijkend gedrag wordt getolereerd en dus niet gediscrimineerd.  Tolerantie als gedragshouding heeft niet altijd bestaan. De Grieken gaven de eerste aanzet. In de tijd van Plato en Socrates werden tolerantie, respect en moraal veelvuldig bediscussieerd. In hun tijd waren verschillende opvattingen en meningen toegestaan. Later ging deze vorm van respect betonen aan andersdenkenden weer verloren. Pas na de Verlichting en de Franse Revolutie kreeg tolerantie in Europa een nieuw

De drug – het bedrog van het lichaam

De titel is ontleend aan een hoofdstuk uit het boek: De opstand van het lichaam van Alice Miller; schrijfster van: Het drama van het begaafde kind. Getroffen was ik, door de foto´s van de Amerikaanse filmster Ben Affleck die momenteel een transformatie ondergaat; niet alleen psychologisch, ook fysiek. De laatste foto´s van de 44-jarige acteur tonen een versleten man met een oud gezicht, een grijze baard en een aanzienlijke gewichtstoename. Zijn terugval in alcoholisme is duidelijk. Net als andere Hollywoodcollega's: Johnny Depp en Brad Pitt, is Affleck gescheiden en alcoholist. Het menselijk lichaam draagt alle ervaringen van het leven in zich en legt innerlijke waarheden pijnlijk aan de dag. Daarom is bewustwording van het lichaam ook een van de belangrijkste doelen in een psychotherapeutische behandeling. De geest is bijzonder vernuftig om ervaringen weg te drukken zodat ze niet langer bewust zijn en dus ook niet gevoeld hoeven worden. Ontspanningsoefeningen, hypnotherapie en bi

Verlies

De dood is dwingend en onomkeerbaar. Iemand verliezen waarvan je houdt is eerst geheel ongeloofwaardig. Bij de meeste mensen duurt het een tijd voor het besef werkelijk doordringt en dan nog vaak heel langzaam. Liever houdt men de geliefde bij zich en lijkt het soms of de overledene nog in levenden lijve aanwezig is; een heel gewoon verschijnsel na een groot verlies. Met ongekende moed en levenskracht regelt men alles voor het afscheid en zelfs anderen worden getroost en opgevangen. Het gekke is dat men na een verlies rustig het leven oppakt alsof er niets is gebeurd. De redenering is; verlies hoort bij het leven.  Mensen ervaren het als iets gewoons. Iemand bij wie de dood van een geliefde niet doordringt kan soms heel flink lijken. Zo´n periode kan een hele tijd duren, zelfs vele maanden. De omgeving denkt snel dat het verlies is verwerkt, maar dan stort iemand in. De omgeving begrijpt dat minder goed en heeft in de regel dan weinig aandacht voor het verdriet, dat ineens daar is in

Posttraumatische-stressstoornis

In de nieuwe DSM-5 (handboek voor diagnostische criteria) is posttraumatische-stressstoornis opgenomen in het hoofdstuk psychotrauma- en stressor-gerelateerde stoornissen. De trigger van een posttraumatische-stressstoornis is de blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld. De betrokkene kan deze gebeurtenis zelf ervaren of er direct getuige van zijn; of verneemt dat een naaste dit is overkomen. Herhaaldelijk worden blootgesteld aan akelige dingen die met zo´n gebeurtenis te maken hebben, kunnen ook een posttraumatische-stressstoornis veroorzaken. Denk daarbij aan politieagenten, ambulancepersoneel en brandweerlieden.  Dergelijke situaties doen zich geheel onverwachts voor zodat de betrokkene zich op geen enkele manier kan voorbereiden of verdedigen. Het is een kwestie van leven of dood. De betrokkene moet gereageerd hebben met heftige angst en zich volkomen hulpeloos en machteloos hebben gevoeld. Hier geef ik u een voorbeeld van zo´n casu

Diagnose

In december riepen Harvard-hoogleraar psychiatrie Dr. Judith Herman en haar collega’s president Obama middels een brief op om Donald Trump te laten onderzoeken omdat hij ‘symptomen van mentale instabiliteit’ zou vertonen; ongeschikt voor de functie van president. Zijn impulsiviteit, grootsheid, overgevoeligheid voor kritiek en zijn onvermogen om realiteit van fantasie te onderscheiden, brachten zij in verband met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hoewel het volgens de American Psychiatric Association strafbaar is, dat psychiaters een uitspraak doen over publieke figuren zonder die zelf te hebben onderzocht. Want om een diagnose te stellen, dienen er een aantal verrichtingen te zijn om de oorzaak van de voortdurende en toenemende symptomen te vinden. En er moet sprake zijn van ´lijdensdruk´. Deze ´lijdensdruk´ zorgt ervoor, dat de patiënt lijdt en daardoor meer genegen is te veranderen. Volgens Freud: ‘De allereerste motor van de therapie is het lijden van de patiënt en zijn h

Positief ouderschap

Alle gezinnen kunnen op een bepaald moment met stressvolle situaties te maken krijgen zoals overlijden van een ouder, werkeloosheid, verslechtering van de buurt of verandering van sociale omstandigheden die er voor zorgen dat de stabiliteit binnen het gezin uit balans raakt. Ouders kunnen problemen ervaren bij het terug oppakken van de ouderrol om de situatie de baas te worden. Dan kan het voor komen dat een gezin behoefte heeft aan ondersteuning bij opvoedtaken.  In 2006 heeft een comité van de Raad van Europa een definitie opgesteld als aanbeveling van positief ouderschap die de basis is voor de opvoeding van het kind. Het verwijst naar ouderlijk gedrag in het beste belang van het kind, zodat het kind zich herkent en begeleidt weet om zijn vaardigheden tot volledige ontwikkeling te brengen. Opgroeien in een vreedzame en veilige omgeving is feitelijk de essentie van de aanbeveling. Vermoedelijk wil het comité het concept van de ouderlijke verantwoordelijkheid een positieve impuls gev

Deeleconomie

¨Wie anderen helpt, helpt zichzelf¨ is een veelgelezen tegeltjeswijsheid en wil zeggen dat hulpvaardigheid loont. Pro-sociaal gedrag motiveert en geeft mensen betekenis aan hun leven; waardoor ze instaat zijn nauwe banden aan te gaan met anderen. Zeker in deze eindejaartijd is het uitnodigen van een ´gast aan tafel´ vaker te zien in publiciteitsacties van supermarkten en winkels. Lidl startte al weer enkele weken geleden de stoelaanzet-actie; een extra stoel bijzetten aan het diner, verhoogt de gezelligheid.  Gast aan tafel, koken voor een zieke collega, een carpool organiseren via het internet en zonne-energie delen met je buren, allemaal zijn het voorbeelden van de participatiemaatschappij die de Europese regeringen willen zien van hun burgers. De zogenaamde deeleconomie, een ´feel good´ economie die voor iedereen toegankelijk is en waar geluk en blijheid voor iedereen zijn weggelegd. Het is een economie die het delen en collectief consumeren van onze overvloed mogelijk maakt. Je ma