Roze Wolk

Roze Wolk is de titel van de recente documentaire van Anne-Marieke Graafmans, een Nederlandse filmmaakster. Zij maakte mee hoe het is om als kersverse moeder juist niet op een roze wolk te zitten, zoals altijd wordt beweerd. Maar hoe eenzaam en ongelukkig je bent wanneer je na de geboorte van je kindje een postnatale depressie krijgt. Wereldwijd krijgt een op de tien vrouwen een postnatale depressie na de geboorte van hun kind. De documentaire laat op een gevoelige manier zien hoe het werkelijk is om een postnatale depressie te hebben. Vier jonge moeders vertellen over de pijn en machteloosheid, die ze ervoeren doordat ze geen liefde konden geven aan hun pasgeborene. Ze voelen zich lusteloos, moe, in paniek en boos. Het is moeilijk uit te leggen wat er precies in hun innerlijk omgaat. Gevoelens van schaamte omdat ze niet goed voor hun baby kunnen zorgen; soms weten ze niet eens wanneer ze de baby moeten verschonen. Ze voelen zich onzeker en belast om aan de wensen van de omgeving te voldoen. Het idee dat het tussen de oren zit en ze nodig naar een psycholoog of psychiater moeten; creëert angst. Niet alleen voor de moeders zelf, de vaders gaat het evenmin goed. Hun grote onzekerheid is, dat zij niet weten wat te zullen aantreffen bij thuiskomst.
Na een bevalling ervaren vrouwen meestal een wirwar aan gevoelens; tranen, vreugde, geluk en tegelijkertijd zelftwijfel en onzekerheid. De eerste dagen na de geboorte is het een emotionele achtbaan. Meestal stabiliseren de gevoelens zich snel, maar wanneer deze toestand langer aanhoudt wordt gesproken van een postnatale depressie. Angsten, prikkelbaarheid, somberheid en lusteloosheid dringen zich prominent op de voorgrond, zonder dat de moeder dat kan toegeven aan zichzelf én aan de omgeving. Ze verzwijgt liever haar gevoelens omdat ze ervan overtuigd is, dat niemand haar kan begrijpen. Of erger, dat er iets aan haar mankeert. In de documentaire vertellen de moeders openhartig hoe ze op zoek gingen naar oplossingen, om de angst, dat het misschien nooit over zou gaan, te bedwingen. Ze maakten zich zorgen om het kindje en hoe het daar in zijn latere leven mee belast zou kunnen zijn. De moeder-kindrelatie wordt negatief beïnvloed door een postnatale depressie; omdat de moeders minder gevoelig en opmerkzaam zijn in het contact met hun kind. Er is namelijk een verband is tussen een postnatale depressie en onveilige hechting van het kind. In veel gevallen leidt dit later tot psychopathologie. Behandeling en begeleiding tijdens de kraamperiode, om de relatie tussen moeder en kind te bestendigen, zijn daarom bewezen effectief.
Een postnatale depressie moet niet verward worden met een postnatale psychose. Een psychose ontstaat meestal vlak na de bevalling. Een op de 500 vrouwen krijgt hiermee te maken. Ziekenhuisopname is dan noodzakelijk. Het is niet altijd bekend wat de oorzaak van een psychose is. Vergiftiging, koorts, virusinfecties, drugsgebruik of een schildklierafwijking kunnen een psychose uitlokken. Erfelijke aanleg kan een rol spelen of wanneer de moeder lijdt aan een psychische ziekte zoals schizofrenie of bipolaire stoornis. Gepubliceerd in Hallo Weekblad 20 oktober 2016; Bron: Roze Wolk, Anne-Marieke Graafmans; www.kraamtranen.nl