Telemonitoring

Volgens Nictiz het Nederlandse expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth worden we steeds ouder en krijgen we steeds vaker te maken met chronische ziekten die vragen om nieuwe oplossingen om de gezondheidszorg toegankelijk én betaalbaar te houden. Een van deze nieuwe manieren is telemonitoring; zoals het nog voorzichtig door de media én ziektekostenverzekeraars wordt genoemd. Telemonitoring maakt het mogelijk dat de arts of zorgverlener de patiënt op afstand kan begeleiden. Steeds vaker wordt het ingezet voor chronisch hartfalen, COPD, diabetes en ook in de geestelijke gezondheidszorg. Alhoewel dat in Nederland nog minder bekend is. Maar in landen waar de afstanden groter zijn zoals in de VS, Australië of Groot-Brittannië wordt al langer psychologische telemonitoring gebruikt en met positief resultaat. In je eigen tijd en in een veilige omgeving is het mogelijk een therapieconsult te hebben met je eigen psycholoog. Communicatietechnologie zoals Skype en Vsee zijn veilig en gratis te installeren op iedere pc. De therapeut en cliënt zien elkaar “live” en de privacy is gegarandeerd. Dus ook in het buitenland is therapie in de moedertaal mogelijk. Volgens een onderzoeksverslag van de APA dat in het “Journal of the American Medical Association” werd gepubliceerd heeft een therapiebehandeling van een depressie met telefoontherapie beter resultaat dan een reguliere “face-to-face” behandeling. Het is onderzocht dat bij een reguliere behandeling de uitval 1 op 3 is en bij therapie met behulp van de moderne communicatietechnieken 1 op 5. Vermoedelijk speelt de lagere drempel een rol, want naar een psycholoog gaan vanwege een depressie kan een hele stap zijn; zowel praktisch als emotioneel. Uit het onderzoek blijkt ook dat beide therapievormen gelijke resultaten halen maar dat na 6 maanden de mensen die telefoontherapie volgden het iets minder goed doen. Therapie over de telefoon heeft dus voor- en nadelen. De Amerikaanse APA-psychologen hadden het onderzoek opgezet om te kijken of het waar is dat therapie over de telefoon een betere therapietrouw geeft dan persoonlijk contact tussen de therapeut en de patiënt. In de “face-to-face” therapie zit de uitval voornamelijk in het begin van de therapie. Patiënten moeten een barrière overwinnen in de spreekkamer, omdat de interactie tussen de psycholoog en patiënt primair wordt bepaald door verbale en non-verbale signalen tussen de twee. Bovendien komt het erop aan een vertrouwelijke atmosfeer te creëren die goede kennis- en informatieoverdracht mogelijk maken. Dit is een subtiel proces. Bij het telefonisch contact lijkt de interactie minder een rol te spelen, ofschoon meer onderzoek nodig is of telemonitoring werkelijk betere resultaten heeft en in hoeverre verbaal en non-verbale signalen een significante rol spelen. Wellicht past telefoontherapie beter in de huidige tijd waarin de klacht eerder vraagt om concrete oplossingen. Om dat te bereiken zijn er inmiddels talloze interactieve modules en of apps ontwikkeld, speciaal geschreven voor specifieke klachten in specifieke levensfases. Digitale modules die heldere informatie geven en de patiënt 24/7 ter beschikking staan om in samenwerking met de psycholoog te oefenen om vertrouwen te herwinnen en het leven een positieve wending te geven. Dan wordt er misschien beter resultaat bereikt dan het innerlijk doorwroeten waarbij hertraumatisering gevaarlijk dichtbij is. Hallo Weekblad 17 maart 2016; Bron: www.nictiz.nl; https://jama.jamanetwork.com 6 juni 2012