Posts

Posts uit maart, 2016 tonen

Telemonitoring

Volgens Nictiz het Nederlandse expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth worden we steeds ouder en krijgen we steeds vaker te maken met chronische ziekten die vragen om nieuwe oplossingen om de gezondheidszorg toegankelijk én betaalbaar te houden. Een van deze nieuwe manieren is telemonitoring; zoals het nog voorzichtig door de media én ziektekostenverzekeraars wordt genoemd.  Telemonitoring maakt het mogelijk dat de arts of zorgverlener de patiënt op afstand kan begeleiden. Steeds vaker wordt het ingezet voor chronisch hartfalen, COPD, diabetes en ook in de geestelijke gezondheidszorg. Alhoewel dat in Nederland nog minder bekend is. Maar in landen waar de afstanden groter zijn zoals in de VS, Australië of Groot-Brittannië wordt al langer psychologische telemonitoring gebruikt en met positief resultaat. In je eigen tijd en in een veilige omgeving is het mogelijk een therapieconsult te hebben met je eigen psycholoog. Communicatietechnologie zoals Skype en Vsee zijn veilig en gra

Alcohol en vrouwen

Dr. Richard Grucza is onderzoeker aan de universiteit van Washington en onderzoekt over lange periodes het alcoholgebruik van mannen en vrouwen. Het eerste onderzoek was in 1991 tot 1992 bij vrouwen tussen de 30 en 40 jaar; het andere tien jaar later bij een andere groep. De conclusie was dat vrouwen geboren tussen 1954 en 1963 meer alcohol drinken en een groter risico hebben op het ontwikkelen van een alcoholverslaving dan degenen die geboren waren op het eind van de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna. De naoorlogse generatie ging studeren en uit werken waardoor ze meer koopkracht had en minder belemmerd werd door het stereotype huisvrouwmodel van hun moeder.  De laatste jaren is alcoholmisbruik bij vrouwen alarmerend toegenomen. Met name onder hoogopgeleide vrouwen is problematisch alcoholgebruik met bijna 50% gestegen en naar verwacht zal deze trend zich doorzetten. Dit betekent dat er duidelijk minder verschil is in het alcoholgebruik bij mannen en vrouwen. Het is algemeen aanvaar