E-Health

Een voorloper van e-health programma’s zoals we die momenteel kennen is ongetwijfeld de Stichting Korrelatie. Ouderen herinneren zich vast de oproep aan het eind van een beroerend tv-programma. Er werd een telefoonnummer getoond wat de kijker kon bellen om met een ervaren hulpverlener te praten. Het doel van Korrelatie was om mensen, die eenzaam waren en geestelijk in de knoop, telefonisch hulp te bieden. De Stichting Korrelatie werd eind 1965 opgericht door Dolf Coppes, priester en dagsluiter bij de KRO televisie.
Nederland is Europees koploper als het gaat om de ontwikkeling van e-health. Door de wijdverbreide infrastructuur van internet (thuis en op het werk) en gratis wifi in de openbare ruimte loopt Nederland voorop. E-health oftewel ‘blended care’ is niet meer weg te denken uit de Nederlandse gezondheidszorg. Voor zover wetenschappelijk onderzocht is e-health doelmatig en niet plaatsgebonden, wat een positief effect heeft op de toegankelijkheid van de zorg en patiënten bereikt die uit schaamte niet gemakkelijk een hulpverlener zoeken. De combinatie van face-to-face gesprekken en online interventies blijkt een belangrijke pijler te worden voor het betaalbaar houden van de geestelijke gezondheidszorg voor een brede doelgroep. Deze vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg leveren ook nieuwe behandelprotocollen op voor de kortdurende psychotherapie. Werd er in de klassieke psychotherapie nog uitgegaan van langdurige behandeltrajecten en een groot aantal consulten; de huidige geestelijke gezondheidszorg richt zich op een laag intensieve en kwalitatief kortdurende behandeling die op termijn meer effect genereert. Voorwaarde om dit te bereiken is dat er op voorhand goed wordt gediagnosticeerd om welk type patiënt en/of welke soort klacht het gaat, om de aangewezen behandeling te starten. Het lijkt alsof alles draait om efficiency maar dat klopt niet helemaal. De nieuwe behandelprotocollen en zelfhulpprogramma’s richten zich op het verhelderen van denkpatronen, ordening en het in beeld brengen van de klacht. Ze bieden de behandelaar en patiënt houvast om de oorzaken van de problemen of conflicten te preciseren én het eigen aandeel daarin. Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de patiënt staan in deze voorop. Zo wordt bereikt dat de patiënt zijn stereotiepe gedrag en gewoontepatronen onderkent, weer onder controle krijgt en aanpast. Zorgverleners zien grote voordelen in de toepassing van e-health programma’s omdat het zelfmanagement van de patiënt stimuleert; terwijl de kwaliteit en continuïteit van de zorg gewaarborgd blijven.
Uit onderzoek dat in 2014 plaats vond blijkt ook dat het gebruik van online toepassingen in Nederland het afgelopen jaar gestegen is. 13% van de patiënten in 2014 maakte online afspraken bij de huisarts; in 2013 nog 7% en 30% zegt online herhaalrecepten aan te vragen (21% in 2013). 98% van de huisartsen (93% in 2013) en 75% van de medisch specialisten (66% in 2013) houdt een elektronisch patiëntendossier bij. Jammer genoeg zijn er nog significante verschillen bij de elektronische uitwisseling van informatie tussen zorgverleners. De meeste huisartsen (>90%) wisselen elektronisch gegevens uit met ziekenhuizen, apotheken en laboratoria. Daarentegen blijkt de uitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties minder gebruikelijk, terwijl dit wel wenselijk is. Gepubliceerd in Hallo weekblad 3 september 2015 Bron: Kop-model; Paul Rijnders & Els Heene; www.korrelatie.nl; www.nictiz.nl; www.nivel.nl; www.mirro.nl