SOLK

Al een tijdje is SOLK de afkorting voor: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Klachten als fibromyalgie, hoofdpijn, buikpijn, prikkelbare darmsyndroom, spierpijn, nekpijn en hartkloppingen bezorgen niet alleen de patiënt een onzeker gevoel. Ook de huisarts is vertwijfeld want vaak houden de klachten lang aan en is er geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak te vinden. Volgens richtlijnen volgen huisartsen vanaf 2013 een speciale behandeling voor patiënten met dergelijke onverklaarbare klachten terwijl het aantal patiënten alleen maar toeneemt. Meestal verwijst de huisarts naar een fysiotherapeut, een psycholoog of psychiater. Voor ouderen is een verwijzing naar een psycholoog of psychiater wel het laatste waar ze aan denken en op zo’n verwijzing reageren zij vaak verontwaardigd. Zij voelen zich namelijk echt ziek en de klachten zijn een rem op hun dagelijks leven. Want met aanhoudende pijn en vermoeidheid is het geen pretje om met vrienden af te spreken of familiebezoek te ontvangen. Bij doorvragen blijken er dikwijls problemen thuis of is er sprake van een beginnende depressie of angststoornis. Deze patiënten stellen zich niet aan. Zij voelen zich wel degelijk slecht. Het idee dat lichamelijk onwel voelen een psychische factor zou kunnen hebben is voor ouderen vaak ondenkbaar. In tegenstelling tot de jongere generaties, ervaren ouderen geen verband tussen levensgebeurtenissen en lichamelijk onwel voelen. Onverklaarbare somatische klachten hebben bijna altijd een lichamelijk, psychisch en sociaal aspect. Dus omgevingsfactoren spelen ook een belangrijke rol. Meestal is er sprake van een verdrietige gebeurtenis zoals een overlijden of een scheiding. Door het verdriet ervaren mensen pijn of hebben angst voor de toekomst waardoor ze slechter slapen, meer moe zijn of juist door de pijn niet meer hun huis uit gaan waardoor ze zich isoleren. Dan gaat het van kwaad tot erger en komen ze in een negatieve spiraal terecht. Psychologische hulp vermindert de klachten voor de een meer dan voor de ander. Dat mag duidelijk zijn. De ene oudere staat meer open voor de onderlinge samenhang tussen lichaam, geest en omgevingsfactoren dan de andere. Een behandeling met pillen tegen depressie kan helpen in combinatie met ondersteunende gesprekken of begeleiding. Alternatieve therapieën zoals hypnotherapie, yoga, meditatie en mindfulness hebben bewezen effectief te zijn en worden door steeds meer artsen voorgeschreven. Onderzoek toont ook aan dat patiënten met SOLK in hun hersenen actievere pijnplekken hebben dan andere mensen. Het zenuwstelstel van deze patiënten reageert dus veel gevoeliger. Negatieve gedachten en gevoelens spelen ook een rol; deze patiënten ervaren vaak meer negatieve emoties en stress. Blijft de vraag of dat een deel van de oorzaak is of een gevolg van de klachten. Toch staat vast dat jeugdtrauma’s, stressvolle gebeurtenissen of langdurige overbelasting veel vaker in de levensgeschiedenis van deze mensen voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat jeugdtrauma’s en stressvolle levensgebeurtenissen het afweersysteem ontregelen. Zo constateerden onderzoekers dat mensen met langdurige stress een verlaging van ontstekingen hebben en een verhoging van hun afweer wanneer zij hypnotherapie, yoga, meditatie en mindfulness volgden. Gepubliceerd in Hallo Weekblad 28 mei 2015; Bron: NRC Handelsblad door Niki Korteweg, 31 januari 2015