Posts

Posts uit maart, 2015 tonen

Gewelddadigheid in verschillende vormen

Geweld en gewelddadigheid zijn er in verschillende vormen. Soms heeft men meerdere geweldservaringen ondervonden of juist maar een die het belangrijkste was. Gewelddadigheid doet inbreuk op basisbehoeften en schendt de veiligheid, autonomie, vrijheid en geloofsovertuiging van het individu. Het lijkt erop dat men steeds meer geweldservaringen op doet in het leven. Het leed dat het oplevert is zinloos en tegelijkertijd maakt het posities duidelijk. Bij geweld in welke vorm dan ook, is er altijd sprake van een dader en een slachtoffer. Daders en slachtoffers zijn twee verschillende mensen. Daders houden zich schuil of zijn daartoe genoodzaakt. Ze zijn afwijzend, verwaarlozen en negeren. Niemand wil een dader zijn en niemand wil een dader kennen. Er bestaat geen lotgenotengroep voor daders. Ze delen geen gemeenschappelijke emoties. Daders zijn dikwijls tiranniek, introvert, autoritair en paranoïde. In de regel zijn ze gevoelig voor autoriteit en komen dan ook zelden in aanraking met justit