Nachtmerrie & angstdroom

Na een terroristische aanval zoals onlangs in Parijs op het kantoor van Charlie Hebdo of het zien van de onthoofdingsvideo’s van IS kan het zijn dat iemand slecht slaapt; geregeld wakker wordt en nachtmerries heeft. Ik herinner me na de aanslag 9/11 op het WTC in New York dat er zich in Rotterdam meer mensen met slaapstoornis en nachtmerries meldden. Herinneringen aan het bombardement op Rotterdam in mei 1940 werden weer herbeleefd. Een nachtmerrie lijkt als het meespelen in een thriller. We beven van angst, iemand zit ons achterna, we willen wegkruipen maar kunnen nergens heen en waar we ook kijken worden we opgeschrikt door het noodlot. Wanneer we wakker worden zijn we nog enkele seconden verstijfd en verkrampt van angst. Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie. Zo`n 7 tot 10% van de Nederlandse bevolking heeft meerdere keren per maand een nachtmerrie en 2 tot 3% heeft meerdere nachtmerries per week. Maar liefst een half miljoen Nederlanders heeft dus meerdere nachtmerries per week. Onderzocht is dat vrouwen meer nachtmerries hebben dan mannen. Het is echter onduidelijk in hoeverre dat klopt, omdat vrouwen vaker hun dromen onthouden en navertellen, in plaats van mannen. Nachtmerries zijn niet alleen verweven met mythen en sagen waarin monsters en helden ons vervullen van angst en ontzag. Nachtmerries hebben ook een psychische inhoud die duidelijk lijden kunnen veroorzaken wanneer ze zich vaker herhalen. Want hoe meer de nachtmerrie zich herhaalt, hoe sterker de beelden in detail in het geheugen worden opgeslagen. Er is een onderscheid in nachtmerries. De posttraumatische nachtmerrie, die ontstaat na een traumatische gebeurtenis lijkt vaak op een herhaling van het trauma. Natuurlijk zijn deze nachtmerries extra akelig, omdat de gebeurtenis zich ook werkelijk heeft afgespeeld en nare gevoelens dan weer worden beleefd. Zo’n 75% van de mensen die in het leven een trauma meemaakte heeft last van deze soort  nachtmerrie. De tweede soort zijn de nachtmerries of beter gezegd angstdromen die zich gedurende het leven ontwikkelen zonder een trauma en die wel een specifiek thema kunnen hebben zoals; vallen, verdrinken, achtervolgen en aangevallen worden. Soms zijn deze angstdromen ook een symptoom van een depressie of een angststoornis. Vaker hebben deze angstdromen te maken met een zelf gecreëerde angst of een waandenkbeeld. Nachtmerries, angstdromen en gewone dromen kunnen de gehele nacht voorkomen maar meestal komen ze voor tijdens de REM slaap (Rapid Eye Movement), in het tweede gedeelte van de slaap. Waartoe dromen dient is feitelijk niet bekend. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat mensen dikwijls dromen over dingen die ze overdag heeft meegemaakt. De droom wordt dan de ‘dagrest’ genoemd en we nemen aan dat het helpt om dagelijkse gebeurtenissen te verwerken. In zo’n droom kunnen we nieuwe ideeën opdoen omdat de hersenen tijdens de slaap niet denken en associatief reageren. Verlangens en fantasieën worden dan in dromen omgezet waardoor er meer bewustwording kan ontstaan; als een innerlijk schouwen. Gepubliceerd in Hallo Weekblad 5 februari 2015; Bron: www.nachtmerries.org