Voornemen voor 2015 - Een nieuw begin

December is de maand waarin we samen komen met familie en vrienden. Het is de tijd van verdraagzaamheid en goede voornemens. Stoppen met roken, meer bewegen, gezond eten en dankbaar zijn voor wat er is, zijn dikwijls populair. Wat een maand van verdraagzaamheid moet zijn, wordt helaas ook vaak een tijd van onenigheid en kwetsing. Het is een feit. Hoe inniger we met iemand omgaan en hoe dichter de ander bij ons staat, hoe groter de kans dat we een deukje oplopen en pijn lijden. Het gebied van de liefde is dan een no-go-area waar we niet alleen slachtoffer zijn, maar vaker zelf ook dader. In Duitsland onderzoekt de Berlijns psychiater Michael Linden verbittering in mensen. Hij spreekt van een ‘posttraumatische verbitteringsstoornis’ waarmee hij bedoelt dat verbittering tot een pathologie voert. Degene die aan deze stoornis lijdt heeft een externe focus en is er van overtuigd dat veranderingen in de omgeving dé oplossing brengen, in plaats van de eigen houding te veranderen. Zo komt men in een vicieuze cirkel van aanklacht en negativiteit terecht. Michael McCullough, evolutiebioloog, doet in de Verenigde Staten onderzoek naar vergeving. Soms raakt men zo vergiftigd met haat en wrok om iets dat men is overkomen dat het op den duur onmogelijk is het te verdringen. Uiteindelijk, volgens McCullough, zijn er slechts twee keuzemogelijkheden om zich beter te voelen: vergeven of vergelden. Bij vergelding komt men in een geweldspiraal, waar wrok meer wrok uitlokt en haat nooit ophoudt. Keer op keer blijkt er meer motivatie nodig om innerlijke harmonie te handhaven. De neiging om te vergeven is een natuurlijke neiging en wordt gestuurd door het conflict dat men in zichzelf ervaart. Dit conflict geeft een gevoel van vervreemding, rusteloosheid en onvrede. De gebeurtenis waardoor men is gekwetst, heeft een negatieve uitwerking op het leven gehad. Vergeven is niet zo eenvoudig als het lijkt en laat zich niet plannen. Men kan pas vergeven wanneer men bereid is dat te doen. Er gaat een innerlijk proces aan vooraf, waarbij incorrecte gevoelens zoals haat, wrok, woede en verachting herhaaldelijk present zijn. De geleden pijn dient bewust te worden ervaren alvorens er kan worden vergeven. Vergeven betekent de ander ontschuldigen en de geleden pijn accepteren. Het is een daad van liefde. Hoe moeilijk het ook is, toch loont het zich om te vergeven en te zeggen: “Zo was het toen en het was heel erg, nu leef ik er mee en het is zo slecht niet als ik dacht. Ik neem het leven zoals het is en leef in het nu”. Dan pas stoort de geleden pijn niet meer en beheerst niet meer het leven. Want wat er is gebeurd is een feit. Men kan alleen de manier veranderen hoe er mee om te gaan. De beloning laat zich raden; meer innerlijke rust en vrijheid, zoals uitzicht op een toekomst. Vooruit kijken in plaats van achterom. Gepubliceerd in Hallo Weekblad 8-1-2015; Bron: Stern nr.52-17.12.2014