Posts

Posts uit oktober, 2014 tonen

Parentificatie - Constructief of destructief?

Ieder kind wil als het groot is worden zoals papa of mama. Om de ontwikkeling van het kind positief te ondersteunen geven de ouders de kinderen taken die het kind ook echt kan volbrengen. Het kind ontvangt erkenning voor wat het goed heeft gedaan en bevestiging in de trant van: ‘Je bent geweldig. Wat goed van je dat je me hebt geholpen.’ Dit proces wordt parentificatie genoemd en is een normaal verschijnsel in de opvoeding van kinderen. Zo leert het kind spelenderwijs om te gaan met allerlei vaardigheden en verantwoordelijkheden en ontwikkelt het zich geleidelijk . Het eigen maken van deze vaardigheden bevordert een gevoel van zelfwaardering en een positief zelfbeeld. Er is zogezegd sprake van een constructieve parentificatie, die zowel voor ouder als kind een win-win situatie oplevert. De ouder begrenst en laat het kind weten: ‘Tot hier en niet verder, je bent nog te klein. Ga maar lekker buiten spelen.’ Echter parentificatie kan ook destructief zijn. De taken die het kind krijgt zij