Power

Het menselijk lichaam kent zijn grootste kracht tussen het 18e en het 25e levensjaar. Mentale kracht is op het hoogtepunt rond het 35e levensjaar; want na het 35e levensjaar wordt er minder weefsel aangemaakt dan er wordt afgebroken en worden de botten dunner en brozer. Spirituele kracht kent geen leeftijdsgrens. Spirituele kracht ontwikkelt zich gestaag gedurende het leven en bereikt zijn top in de laatste levensfase; waarin acceptatie van wat is gedaan en nagelaten tijdens het leven de dimensie krijgt van innerlijke rust, gemoedelijkheid en voldoening. Welke naam het krijgt is feitelijk niet zo belangrijk. Belangrijk is hoe het te bereiken, nog voor de laatste levensfase is aangebroken. De meeste mensen gaan door het leven met slechts een vaag idee van waar het naar toe leidt en laten zich leiden door de gebeurtenissen. De doelen van het leven zijn waarschijnlijk universeel zoals: liefde, plezier, zelfexpressie, vrijheid, maar raken soms op de achtergrond. Er is een Spaans gezegde dat zegt: ‘renovarse o morir’ wat zoveel betekent als ‘vernieuwen of doodgaan’. Hier enkele onderwerpen die wellicht eens nader beschouwd kunnen worden of misschien aan vernieuwing toe zijn. Op de eerste plaats gaat het om relaties. Wat voor soort relaties heb je? Relaties zijn vaak een compromis en het is lastig om compromissen te sluiten, omdat het niet altijd met zekerheid te zeggen is wat precies bij je past. Bepaalde blokkades maken het ook niet eenvoudig om te weten wat bij je past; verlatingsangst, wantrouwen en eenzaamheid compliceren het aangaan van relaties, zodat je niet gemakkelijk krijgt wat je graag wil hebben. Een visie ontwikkelen over je relaties zal je helpen om veranderingen door te zetten. Een volgend aspect is autonomie. Hoe autonoom ben je? Op welke gebieden ben je afhankelijk of onafhankelijk van anderen. Wanneer je kwetsbaar en afhankelijk bent, blijf je vaak vastzitten in ongezonde relaties en valt het zwaar om verantwoordelijkheid te nemen voor je wezenlijke behoeften. Net als bij autonomie gaat het ook bij eigenwaarde om vrijheid. Minderwaardigheid, een laag zelfbeeld en gevoelens van mislukking blokkeren eigenwaarde. Schaamte en schuldgevoelens nemen dan de overhand en kunnen zwaar op je drukken waardoor je niet goed in staat bent contact met anderen te maken. Het ontbreekt je dan aan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is nu juist noodzakelijk om voldoende assertief te zijn; zodat je trouw blijft aan jezelf en plezier beleeft aan de dingen die je doet. Ben je wel voldoende spontaan, of is aanpassingsvermogen te groot; is dan de vraag. Het kan zijn dat je voor jezelf strenge regels hebt waaraan je wilt of moet voldoen en op die manier je spontaniteit inruilt voor erkenning en goedkeuring van anderen. Een van de fijnste dingen in het leven is leren geven aan anderen en met hen mee leren leven. Zorgzaamheid bijdragen aan het eigen leven en aan dat van anderen geeft een goed gevoel. Maatschappelijke betrokkenheid, liefdadigheid, kinderen krijgen en aan hen geven, je vrienden helpen impliceert: jezelf verbinden met iets buiten jezelf en is voor alle mensen goed. 
Bron: Leven in je leven, Jeffrey Young & Janet Klosko - gepubliceerd in Hallo Weekblad 12 juni 2014