Ik krijg niet wat ik wil

Veeleisende mensen hebben het idee dat ze alles krijgen op het moment wanneer zij dat willen en raken gefrustreerd wanneer dat niet zo is. Ze verdragen het slecht wanneer de ander nee zegt en worden boos of doen verontwaardigd wanneer ze niet krijgen wat ze willen. Hun behoeften komen op de eerste plaats zonder rekening met anderen te houden. Ze hebben er moeite mee om taken af te maken of lange termijndoelen te stellen. Bijvoorbeeld stoppen met slechte gewoonten zoals te veel roken, eten of drinken is moeilijk, omdat ze zich laten leiden door hun impulsen. Veeleisendheid kent drie belangrijke elementen namelijk: verwendheid, afhankelijkheid en impulsiviteit. Voor verwende mensen is het lastig om zich in te leven in anderen want ze denken dikwijls dat ze boven de wet staan en verwachten een exclusieve behandeling of willen perse iets op hun manier. Verantwoordelijkheid nemen voor hun daden is doorgaans iets dat ze niet kunnen. Afhankelijke mensen voelen zijn altijd incompetent. Net zoals een kind tegenover zijn ouders, hebben zij de verwachting dat anderen sterk zijn en hun problemen oplossen. Impulsieve mensen hebben in de regel hun hele leven allerlei problemen doordat ze zich erg moeilijk kunnen beheersen; uiten hun woede wanneer het hun uitkomt en zijn in de regel niet georganiseerd.
Veeleisendheid heeft met begrenzen te maken; niet alleen voor zichzelf, om zich niet te forceren maar ook om de grenzen van anderen te respecteren. Zoals met veel probleemgedrag ligt de bron van veeleisendheid in de opvoeding. De ouders gaven hun kinderen te weinig grenzen en lieten de kinderen te veel hun eigen zin doen. Ze gaven de kinderen alles wat ze wilden, waardoor het kind niet leerde om met teleurstellingen om te gaan of om verantwoording te dragen voor bijvoorbeeld een huisdier of schoolwerk. De ouders stonden toe dat het kind deed wat het zelf wilde en gaven het nooit straf of deden alles om het te beschermen. Het kind kon zijn emoties de vrije loop laten waardoor het niet leerde om zijn impulsiviteit in bedwang te houden. Het kan ook zijn dat de ouders zelf een slecht voorbeeld waren en het kind geregeld een pak slaag gaven of vloekend en tierend door het huis liepen als er iets niet ging zoals ze het wilden. Veeleisende mensen voelen zich dikwijls aangetrokken tot partners die hun eigen behoeften achterstellen, of tot partners die overdreven georganiseerd en gedisciplineerd zijn om hun impulsieve neigingen in te dammen. Of ze voelen zich vervreemd of beschaamd voor hun omgeving door hun impulsiviteit en explosiviteit. Keer op keer is er net niet genoeg geld, aanzien, medewerking of discipline om te krijgen of te bereiken wat ze willen. Deze mensen presteren vaak onder hun kunnen of voelen zich incompetent door de mislukkingen in hun leven als gevolg van hun onverantwoordelijke gedrag. Bron: Leven in je leven, Jeffrey Young & Janet Klosko - gepubliceerd in Hallo Weekblad 17 april 2014