Geweld tegen vrouwen

Enkele dagen voor de internationale vrouwendag van 8 maart presenteerde het FRA – European Union Agency for Fundamental Rights een groot Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen. Het rapport is gebaseerd op interviews met 42.000 vrouwen uit de 28 lidstaten van de Europese Unie en toont aan dat een op de 10 vrouwen in haar leven een vorm van seksueel geweld heeft ervaren voor het 15e jaar en een op de 10 erna. Een op de 20 vrouwen is ooit verkracht. Iets meer dan een op de vijf vrouwen heeft te maken gehad met fysiek en of seksueel geweld hetzij door hun huidige of vorige partner. Het zijn alarmerende cijfers, omdat slechts 14% van de vrouwen het ernstigste incident heeft gemeld bij de politie en slecht 13% maakte melding van een ernstig incident van niet-partner-geweld. Het agentschap spreekt van een schending van de mensenrechten. Het gaat namelijk niet alleen om ervaringen van fysiek, seksueel en psychologisch geweld; maar ook om stalking; een op de vijf vrouwen heeft ooit daarvan last gehad. 23% van hen moest e-mailadressen en telefoonnummers veranderen. Verder zegt bijna 75% van alle vrouwen in managementfuncties, dat ze te maken hebben gehad met seksuele intimidatie. Sociale netwerken spelen eveneens een rol in de geweldservaringen van vrouwen. Het onderzoek geeft blijk van een uitgebreid beeld van misbruik, die het leven van vele vrouwen treft, maar systematisch te weinig wordt gemeld aan de autoriteiten. Nederlandse vrouwen scoren uitzonderlijk hoog op de specifieke vraag of zij sinds hun vijftiende ooit slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld. 18 % antwoordde ‘ja’. Dat is, na Denemarken, de hoogste score in Europa. Het Europees gemiddelde ligt op 11%. De emancipatiegeschiedenis van de Noord-Europese vrouwen in vergelijking met die van Zuid-Europese vrouwen, speelt ongetwijfeld hierin een belangrijke rol. Desondanks betekent het dat 33% van de Europese vrouwen lijdt onder geweld, dat zijn omgerekend 62 miljoen vrouwen. 4% zegt weleens te zijn verkracht, dus ruim 9 miljoen vrouwen in Europa. We spreken van geweldservaringen wanneer het gaat om; fysiek geweld: duwen, knijpen, slaan, stompen, bijten, schoppen, de keel dichtknijpen, gooien met een voorwerp, verbranden van de huid en haren trekken. Psychologisch geweld: kleineren, kort houden, opsluiten, treiteren, vernederen, bedreigen en huisdieren doden. Van seksueel geweld is er sprake wanneer iemand tegen haar wil wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan, uit te voeren of te aanschouwen. Geweld binnen een relatie is meestal geen eenmalige ervaring, maar kent een patroon dat voor het slachtoffer duidelijk herkenbaar is. Uitleg geven over deze ‘mishandelingcyclus’ om het voorspelbare gedrag van de gewelddadige partner te duiden, zal het slachtoffer helpen om uit de situatie te stappen en aangifte te doen. Wanneer het toch tot een incident komt, volgt daarop meestal de fase waarin sommige slachtoffers aangifte doen bij de politie. Zij komen dan dikwijls verward, agressief en angstig over. Wanneer de dader dan zoete broodjes bakt en zijn spijt betuigt wordt de aanklacht vaak weer ingetrokken. Bron: FRA http://fra.europa.euwww.seksueelmisdrijf.nl - gepubliceerd in Hallo Weekblad 21 maart 2014