Posts

Posts uit juni, 2013 tonen

Systeemtherapie

Met systeemtherapie worden alle methodieken en strategieën bedoeld, die gebruikt worden in de begeleiding en behandeling van gezinnen met psychosociale problemen. Virginia Satir, een Amerikaanse psychologe, was een van de voornaamste gezinstherapeuten én grondlegger van de systeemtheorie, welke wordt gebruikt in de gezinstherapie. Enkele andere belangrijke grondleggers van de systeemtheorie zijn Murray Bowen, Carl Whitaker en Salvador Minuchin. Satir legt de nadruk op communicatie als emotionele ervaring. Zij gelooft dat spontaniteit, creativiteit, zich open stellen en het aangaan van emotionele risico’s centraal staan in de systeemtherapie, waarin met alle gezinsleden wordt gewerkt. Het genogram, ook wel ‘family mapping’ genoemd, en de beschrijving van het gezinsleven zijn belangrijke hulpmiddelen bij het in kaart brengen van de problematiek. De basisgedachte hierachter is, dat ieder kind, al bij de geboorte, meteen de regels en normen van het gezin oppikt; en om te overleven zich aan