Zelfgenezend vermogen

Nederlandse apotheken verstrekten vorig jaar 1,9% meer antidepressiva dan in 2011. Meer jongeren en 65-plussers zijn antidepressiva gaan gebruiken. De stijging van het gebruik van antidepressiva komt overeen met de verwachting van de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO gaf eerder aan dat in 2020 depressie volksziekte nummer 1 zal zijn. Naast antidepressiva is er bovendien een aanzienlijke stijging in de verstrekking van medicijnen die gebruikt worden bij ADHD. Ten opzichte van 2011 was er in Nederland een stijging van 14% tot 19% in verschillende leeftijdsgroepen. Een vergelijkbare stijging is te zien in Spanje.
De Spaanse regering tracht momenteel de gezondheidszorg zoveel mogelijk te privatiseren. Op de lange termijn zal dit grote nadelige gevolgen hebben voor miljoenen mensen. Het zal steeds moeilijker worden voldoende adequate behandeling te ontvangen, omdat er onvoldoende financiële middelen zijn voor hulpverlening en medicijnen. Spanje heeft een hervorming nodig in de besteding van de gelden ten behoeve van gezondheidszorg. Bijvoorbeeld in Nederland leverden de apotheken in 2010 in 61% van de gevallen een generiek middel in plaats van een duur ‘merk’ middel. In Spanje is dit percentage slechts 24%. Bovendien is het voorschrijfbeleid en slikgedrag in Nederlander veel terughoudender dan in Spanje.
Naast de alarmerende toekomstverwachting van de WHO, wijst de WFMH (World Federation for Mental Health) op het zelfgenezend vermogen van de mens. Dit zou mogelijk vaker kunnen worden ingezet met behulp van traditionele en/of alternatieve geneeswijzen en complementair kunnen zijn aan een conventionele behandeling.
Alternatieve geneeswijzen gaan er van uit, dat er in ieder mens een innerlijke kracht aanwezig is die er alles aan doet om lichaam en geest gezond te houden. In geval van een depressie kunnen eenvoudige middelen en zelfhulptechnieken naast antidepressiva verlichting geven. Zoals een gesprektherapie, om van je af te praten. Het simpel benoemen van de klacht en zijn symptomen is vaak al voldoende om een verbetering te laten zien. Dit heet het Repelsteeltje effect. Regelmatige lichaamsbeweging is ook zo’n gezond alternatief om bepaalde stemmingverhogende stoffen in de hersenen aan te maken. Door in de zon te zijn maakt het lichaam vitamine D aan, waardoor vermoeidheid vermindert. Om de winterdepressie het hoofd te bieden wordt lichttherapie in de regel voorgeschreven. Homeopathie of Chinese geneeskunde kunnen zelfstandig worden beschouwd, hoewel de meeste homeopathische artsen een complementaire behandeling voorstaan. Het leren toepassen van ontspannings- en meditatietechnieken uit de Yoga of Tai Chi, die een staat van geconcentreerde aandacht creëren, bevorderen de nachtrust. Studies hebben zelfs aangetoond dat voedingssupplementen en kruiden, zoals Sint Janskruid en Valeriaan, een gunstig effect kunnen hebben. Acupunctuur en Reiki worden tegenwoordig frequent in ziekenhuizen toegepast om operatiepijn te verzachten.
Cinematherapie is onlangs vanuit Amerika naar Europa overgewaaid. In deze therapie kijkt de patiënt films en analyseert deze op de waarde die de gebruikte symbolen en personages in de films voor hem bezitten. Van de Spaanse auteur Francesc Miralles kwam onlangs ‘Cineterapia’ uit. In zijn boek bespreekt hij 35 films die je beter doen voelen. 
Bron: www.sfk.nl; www.hazcoaching.com/cineterapia.html; www.wfmh.org 
Dit artikel is gepubliceerd in Hallo Weekblad op 18 april 2013