Posts

Posts uit maart, 2013 tonen

Schuldbeleving

De laatste tijd wordt Spanje vrijwel wekelijks opgeschrikt door corruptieschandalen op alle niveaus; van de overheid tot het koningshuis aan toe. Meermaals is te zien hoe politici, leden van het koningshuis en andere gezagsdragers met schuldigheid omgaan. Het ‘om de hete brij heen draaien’ wordt vaker gebezigd, dan het overtuigd schuld bekennen met de intentie fatsoen en gerechtigheid te bereiken. Om schuld te kunnen voelen is een innerlijk besef van goed en kwaad nodig. Om schuld te kunnen ervaren is een zekere mate van volwassenheid nodig; zoals zelfvertrouwen en zelfwaardering om schuld te kunnen opmerken. Schuldbeleving heeft bovendien een sociaal aspect, daar het gekoppeld is aan normen en waarden door de cultuur bepaald. Denk eens aan een christelijke geloofsovertuiging waarin boetedoening, straf, berouw, vergeving centrale levensthema’s zijn. Schuldgevoel ontstaat wanneer je bewust of onbewust de ander kwetst; de ander hindert bij het vervullen van zijn behoeften; en zijn