Scheiden

De meeste mensen die trouwen hebben hoge verwachtingen van hun partner en hun huwelijk. Toch is de kans dat het huwelijk binnen een tiental jaren eindigt in een scheiding zo’n 30%. De laatste jaren is de tendens zelfs dat dit percentage vermeerderd. Tegenwoordig is ruim de helft van de mensen die scheiden boven de 40 jaar en de grootste groep is langer dan 10 jaar getrouwd. Het is geen eenvoudige beslissing om een scheiding aan te vragen; het huis, de kinderen en de omgeving spelen een grote rol. Scheiden houdt verlies in op allerlei gebied; emotioneel, financieel en sociaal. In de regel gaat er een half jaar aan vooraf, om tot het besluit voor een scheiding te komen. Gesprekken met een relatietherapeut of een huwelijkscoach kunnen zinvol zijn om te onderzoeken of een verzoening mogelijk is en om te ontdekken hoe het komt dat de partners met elkaar ruziën.
De redenen waarom mensen scheiden is omdat ze uit elkaar zijn gegroeid. Het gevoel voor elkaar is kwijt. Soms zijn de ruzies zo hard en aanvallend dat de onderlinge gesprekken louter nog uit kritiek, beschuldigingen en verwijten bestaan. Ten opzichte van elkaar gedragen de partners zich minachtend, afwerend en afstandelijk. De lichaamstaal is dikwijls ronduit slecht te noemen, de een wijst de ander af en vertrouwelijkheid, seks en genegenheid schuiven naar de achtergrond. Vanzelfsprekend levert deze huwelijkse stress lichamelijke klachten op; nek- en schouderklachten, hartklachten, paniekaanvallen en verhoogde bloeddruk komen veelvuldig voor bij relatieproblematiek. Om een conflict op te lossen en de bereidheid het met elkaar te verzoenen zijn gewoon onmogelijk geworden.
Natuurlijk komt het ook voor dat het huwelijk redelijk goed loopt en er sprake is van een gelukkig gezinsleven met kinderen en al, maar dat een van de partners plotseling hevig verliefd wordt op een ander. De scheiding komt dan zo onverwacht dat alle gezinsleden én de omgeving daar erg onder lijden.
Huiselijk geweld en verslavingsproblematiek zijn andere belangrijke redenen voor een scheiding. Meestal zijn het vrouwen die het initiatief nemen om een scheiding aan te vragen, veel eerder dan mannen.
Na de scheiding ondervinden veel mensen emotionele problemen, depressieve klachten, angstklachten, gewichtsverlies, weinig eetlust, slecht slapen en defensief gedrag. Veel mensen voelen zich na een scheiding eenzaam en geïsoleerd, omdat ze als gevolg van de scheiding vrienden hebben verloren. Een grote groep zoekt daarvoor professionele hulp en een andere groep gaat naar de huisarts om hulp te vragen.
Na verloop van tijd is de scheiding voor de meeste mensen een goede beslissing geweest en voelen ze zich weer gelukkig met hun leven. Mannen hebben over het algemeen meer moeite om een scheiding te verwerken en toch zijn zij de eersten, die het weer aan durven om een nieuwe relatie aan te gaan. Vrouwen wachten meestal langer daarmee, maar zeggen wel dat ze veel gelukkiger zijn dan ten tijde van het huwelijk.

Bron: Scheiden in Nederland 2012, FAS 
Dit artikel werd gepubliceerd in Hallo Weekblad op 29 november 2012