Guernica

Op 26 april 1937 werd onder leiding van generaal Franco het Baskisch dorpje Guernica gebombardeerd door Duitse en Italiaanse bommenwerpers. Zijn bedoeling was een einde te maken aan de Republikeinse weerstand. Guernica werd geheel verwoest en er vielen ruim 1600 doden en 900 gewonden. Guernica is ook de titel van een schilderij van Pablo Picasso. Picasso schilderde het doek naar aanleiding van het bombardement en om zijn afkeer van het Franco regime duidelijk maken. Voor het eerst werd het getoond op de Expo in Parijs; later in de rest van Europa. Sinds 1981 wordt het tentoongesteld in het Museo Reina Sofía in Madrid.
De huidige crisis is bijna een herbeleving van het toenmalige Guernica. Ook nu pakken burgers hun huisraad bij elkaar om elders hun toekomst zeker te stellen. Zij worden gedwongen door werkeloosheid, uithuiszetting, verlies van spaargeld en of maatregelen die directe invloed hebben op de gezondheid; zoals de eigen bijdrage op dure medicijnen of problemen bij de zorg voor een gehandicapt kind omdat de thuiszorg stopt. Voor veel Spaanse burgers is het onmogelijk geworden zich een waardig bestaan te verzekeren. Dagelijks vinden er ongeveer 500 ‘desahusios’ (gerechtelijke uithuiszetting) plaats. Het tempo waarin dit gebeurd is gelijk aan het tempo waarin jaren geleden de hypotheken werden versterkt aan burgers, die handelden in goed vertrouwen om een toekomst voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen. De ‘ontwaardiging’ van deze mensen die noodgedwongen op straat terecht komen is zelfs in deze omgeving te zien. Ook in deze tijd zijn er vele burgerslachtoffers te betreuren.
Het aantal mensen met psychische problemen groeit schrikbarend. Het aantal suïcides in Spanje betrof in 2011 ongeveer 4500; aan het begin van de economische crisis in 2008 betrof het 3421 gevallen. Reële cijfers zijn moeilijk te achterhalen, omdat zelfmoord in Spanje door de familie stilzwijgend wordt beleefd. Het taboe op het verlies van een nabestaande door zelfmoord is groot en wordt door schaamte verzwegen. Psychische ziekten, die een oorzaak zijn van suïcides, zijn sinds 2010 met meer dan de helft toegenomen. Denk daarbij aan schizofrenie, depressies en bipolaire stoornis. Maar ook ongeneeslijke ziekten en lichamelijk lijden zijn vaak de aanleiding voor mensen om zichzelf te doden. Ongeveer drie keer zoveel mannen dan vrouwen plegen zelfmoord. Jonge mensen plegen zelfmoord tussen de 20 en 39 jaar en ouderen na hun 60ste. Eenzaamheid, depressie en wanhoop zijn de aanleiding.
Het Spaanse Cáritas heeft onlangs berekend dat ongeveer 11,5 miljoen Spanjaarden gevaar lopen op sociale uitsluiting. Zij waarschuwde dat de armoede buitensporig chronisch is en zal leiden tot nog meer menselijke wanhoop. Volgens Cáritas zijn er wachtlijsten voor de gaarkeukens in de grote steden, variërend van 23 tot 15 dagen. Wanneer in 1940 Picasso in Parijs verblijft en enkele Duitse officiers hem op een dag een bezoek brengen merken zij het schilderij Guernica op en vragen hem: "Haben Sie das gemacht?" waarop Picasso antwoordt: "Nein, Sie!". Anno 2012 kan hetzelfde tegen de politici en bankiers gezegd worden. Zij handelden uit eigen belang en hebben nagelaten hun burgers te beschermen.
Dit artikel is gepubliceerd in Hallo Weekblad op 31 oktober 2012