Posts

Posts uit mei, 2012 tonen

Polariteiten

Eenheid is de tegenpool van gesplitstheid. Eenheid van mensen is voor de aanhangers van Bahai de essentie van hun geloof. In het Hindoeïsme is gesplitstheid onmogelijk. Hierin wordt onderwezen dat het ik niet los staat van dat wat buiten het ik is. Naarmate er meer bewustzijn is van het ik, is er tegelijkertijd meer bewustzijn van het eenzijn met de natuur en in ruimere zin met het universum, om het populair uit te drukken. De menselijke hang naar eenheid en de ervaring van gesplitstheid zouden we kunnen beschouwen als een paar van tegenstellingen; een polariteit. Polariteiten beheersen regelmatig het mentale en emotionele leven. Denk eens aan het verschil tussen mij en de ander en de gelijkenis in eenieder; of aan haat en liefde. Vooral in de emoties komen polariteiten voor. Zonder het bewust te willen zijn we dan: koppig of meegaand, aardig of gemeen, bezorgd of zorgeloos. De kwintessens is dat de ene pool eenvoudig niet kan bestaan zonder de andere. Zoals het licht louter kan bestaa