Diagnose kanker

Met ongeveer 3% per jaar stijgt het aantal nieuwe kankerpatiënten. Zoals verwacht zal deze groei de komende jaren toenemen omdat de levensverwachting van de mensen stijgt, waardoor de kans op het krijgen van kanker toeneemt. Mensen onder de 65 jaar krijgen het meest borstkanker, gevolgd door huid- en longkanker. Mensen van 65 tot 85 jaar hebben vaker darm-, long- en prostaatkanker. Vanaf 85 jaar komt vooral huidkanker, darmkanker en borstkanker steeds vaker voor. Kanker in deze leeftijdsgroep stijgt het hardst. 
Evenals het verlies van een partner, werkeloosheid en een verhuizing staat kanker, als levensbedreigende ziekte, hoog in de stresslijst. Want wanneer iemand de diagnose kanker krijgt is dat een ingrijpende levensgebeurtenis. Het brengt een schok teweeg en een wirwar aan gevoelens van stress, angst en machteloosheid. Vrijwel onmiddellijk ontstaan er gedachten aan de dood, aan nooit meer gezond zijn en aan het opgeven van geliefde bezigheden die eerder zoveel plezier hebben gebracht. De wereld van de getroffene stort in en al zijn toekomstperspectief is in een klap verdwenen. Als de diagnose hier in Spanje wordt gesteld, ontstaan er vaak onzekerheidsgevoelens. Enerzijds doordat de taal dikwijls een barrière vormt en anderzijds doordat de Spaanse arts niet zo gewend is om veel informatie te geven; terwijl voor de Nederlandse patiënt het ontvangen van uitgebreide informatie een vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er in deze omgeving enkele organisaties die informatie en hulp bieden in zulke moeilijke momenten. 

AECC Asociación Española Contra el Cancér
De AECC is een landelijke organisatie, vergelijkbaar met de Nederlandse KWF Kankerbestrijding. De AECC heeft verspreid over het hele land vertegenwoordigingen. De stad Alicante heeft een AECC afvaardiging. Naast het ondersteunen van onderzoek, politieke lobby en het verstrekken van informatie, worden door de AECC ook vrijwilligers opgeleid. De AECC organiseert zelf cursussen voor de vrijwilligers over kanker bij ouderen, kinderen en palliatieve zorg. De cursussen worden online en in groepsverband aangeboden in het Engels, Duits, Spaans en Portugees. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij patiënten in ziekenhuizen of in thuissituaties bezoeken en informatie geven over de ziekte en de behandeling.

MABS Cancer Support Group
MABS Cancer Support Group is een van oorsprong Engelse organisatie, ontstaan vanuit particulier initiatief. De groep is al meer dan 10 jaar actief en bestrijkt een groot deel van de Mediterrane kust. MABS beschikt evenals de AECC over veel informatie aangaande kanker en de behandeling. Zij houden kantoor in Moraira. Evenals de AECC werkt MABS met vrijwilligers die praktische steun verlenen, waaronder het tolken bij een artsbezoek. De vrijwilligers van MABS zijn ervaringsdeskundig op het gebied van kanker. Dat maakt MABS tot een laagdrempelige organisatie.

Beide organisaties bieden de mogelijkheid van psycho-oncologische hulpverlening om stress en machteloosheidgevoelens te reduceren en mentaal weer in balans te komen. Zodat lichamelijk beter voelen wordt bereikt. Deze vorm van hulpverlening kan een proces zijn van verwerking en loslaten en ook van nieuwe keuzes en aspiraties waarmee het leven verder wordt geleefd.
Dit artikel is op 28 maart jl. gepubliceerd in Hallo Weekblad.