Depressie nu

Zoals onlangs in Hallo Weekblad te lezen, was er in Nederland in 2011 een toename van psychisch verzuim met 0,2% ten opzichte van 2010. Van alle ziekten zijn de kosten van psychische ziekten wereldwijd het hoogst. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft berekend dat in het jaar 2020 depressie volksziekte nummer één zal zijn. Ook hebben 30% van de patiënten met een hartinfarct 30% meer risico op het ontwikkelen van een depressie. De combinatie van een hartinfarct en een depressie leidt zelfs tot een 3x hoger sterfterisico na 18 maanden. Een ander onderzoeksresultaat is dat 40% van de mensen boven de 60 jaar aan een depressie lijdt. Binnen Europa lijden 21 miljoen burgers eraan. Het grootste percentage betreft de gehuwde moeder tussen de 30 en 44 jaar. Kinderen van depressieve moeders hebben 3x meer kans om later zelf een depressie te ontwikkelen. Een derde van de mensen met een depressie ondernemen een zelfmoordpoging, waarvan jaarlijks ongeveer 59.000 met dodelijke afloop. 
Een depressie kan zich in allerlei levensfasen ontwikkelen; bijvoorbeeld postpartum, bij rouw, werkeloosheid, pensionering of na een emigratie. Om een depressie te diagnosticeren wordt wereldwijd de Beck Depression Inventory gebruikt. Deze test, die bestaat uit een multiple choice vragenlijst, is ontwikkeld door de Amerikaanse psychiater dr. Aaron Beck. Een depressie is mild, gemiddeld of zwaar. Dikwijls stelt de arts eerst enkele eenvoudige vragen: Voelde u zich de afgelopen maand regelmatig terneergeslagen, bedrukt, of wanhopig? Hebt u de laatste maand beduidend of duidelijk minder zin in of aan dingen die u voorheen juist plezier en voldoening gaven? Worden beide vragen bevestigend beantwoord en zijn er voldoende symptomen aanwezig, dan gaat men uit van een depressie. 
Een depressie herkent men aan lichamelijke symptomen zoals; gebrek aan fut, stoornissen in het slaappatroon (dutjes overdag, slecht slapen in de nacht), ochtendmoeheid, libidoverlies, vage pijn- en hoofdpijnklachten, druk op de borst, weinig eetlust en gewichtsafname. Mensen met een depressie hebben vaker een verstoorde bloedsomloop of hebben last van hartkloppingen, duizeligheid en flikkeringen voor de ogen. Obstipatie en diarree komen veelvuldig voor en de spieren zijn meer aangespannen. Er is een oppervlakkige ademhaling.
De psychische symptomen zijn als volgt; een bedrukte stemming, gebrek aan interesse, gevoelens van innerlijke leegte, wanhoop, geen uitweg zien, angst, gedachten aan de dood, negatieve gedachtecirkels, concentratiestoornissen, piekeren, mopperen en relatieproblemen.
Psychomotorische symptomen vormen geremdheid en geagiteerdheid. Geremde bewegingen of geremdheid om een gesprek aan te gaan, depressieve mensen hebben vaker een gezicht dat er maskerachtig uitziet. Geagiteerdheid kenmerkt zich door innerlijke en uiterlijke onrust, ongeduldigheid, bezigheidsdrang of doen zonder inhoud. Wat herhaaldelijk leidt tot sacherijnigheid, snauwen en conflict. Het is duidelijk dat meer symptomen een zwaardere depressie inhouden.
Ziekten kunnen eveneens leiden tot een depressie zoals; neurologische of genetische ziekten. Zelfs kunnen depressies zich ontwikkelen op het ritme van de seizoenen, vooral gedurende de herfst en winter. Opvallend is dat depressieve mensen slechts zelden spreken over de typische symptomen, veeleer spreken ze over een vagelijk slechter voelen, een dip hebben of slecht slapen, het ontbreekt ze aan eetlust en fut om iets te ondernemen.
Bij een gemiddelde tot zware depressie bieden psychotherapie gecombineerd met medicijnen de snelste oplossing om de depressie te overwinnen. Bij een milde depressie volstaat enkel psychotherapie, waarbij een kortdurende therapie, individueel of in groepsverband, uitkomst biedt. Echter 50% van de mensen, die ooit een depressie hadden, krijgen een terugval, waarvan meestal 15% zich chronisch ontwikkelt naar een gemiddelde en zware vorm. Volop reden dus om een depressie tijdig te herkennen en te laten behandelen. Want het hebben van een depressie is werkelijk een grote last zowel voor de patiënt als zijn omgeving. 
Dit artikel verscheen op 22 februari jl. in Hallo Weekblad