Posts

Posts uit 2012 tonen

XTC & PTSS

Posttraumatisch stresssyndroom is een verschrikkelijke ziekte. Degenen die er aan lijden zijn ooit slachtoffer geweest van een traumatische gebeurtenis waarbij het ging om leven of dood. Ondanks dat de gebeurtenis in het verleden ligt, blijft deze in het dagelijks leven de slachtoffers ‘achtervolgen’. Door de vele sensaties (lichamelijk, geestelijk, emotioneel) die aan de gebeurtenis zijn gekoppeld, is de kans, dat het trauma herhaaldelijk wordt getriggerd, groot. Mensen die eraan lijden, vertellen vaak verstandelijk over wat hun is overkomen, slapen slecht, hebben last van nachtmerries, isoleren zich emotioneel van anderen, voelen zich dikwijls down en hebben geregeld angstgevoelens. De behandeling van PTSS kan jaren duren, tevens de reden, waarom behandelaars zoeken naar nieuwe methoden. Het gebruik van drugs als medicijn is tegenwoordig algemeen bekend en wetenschappelijk bewezen. Medicinale cannabis wordt bijvoorbeeld voorgeschreven bij chronische pijn en multiple sclerose maar ook

Scheiden

De meeste mensen die trouwen hebben hoge verwachtingen van hun partner en hun huwelijk. Toch is de kans dat het huwelijk binnen een tiental jaren eindigt in een scheiding zo’n 30%. De laatste jaren is de tendens zelfs dat dit percentage vermeerderd. Tegenwoordig is ruim de helft van de mensen die scheiden boven de 40 jaar en de grootste groep is langer dan 10 jaar getrouwd. Het is geen eenvoudige beslissing om een scheiding aan te vragen; het huis, de kinderen en de omgeving spelen een grote rol. Scheiden houdt verlies in op allerlei gebied; emotioneel, financieel en sociaal. In de regel gaat er een half jaar aan vooraf, om tot het besluit voor een scheiding te komen. Gesprekken met een relatietherapeut of een huwelijkscoach kunnen zinvol zijn om te onderzoeken of een verzoening mogelijk is en om te ontdekken hoe het komt dat de partners met elkaar ruziën. De redenen waarom mensen scheiden is omdat ze uit elkaar zijn gegroeid. Het gevoel voor elkaar is kwijt. Soms zijn de ruzies zo har

Guernica

Op 26 april 1937 werd onder leiding van generaal Franco het Baskisch dorpje Guernica gebombardeerd door Duitse en Italiaanse bommenwerpers. Zijn bedoeling was een einde te maken aan de Republikeinse weerstand. Guernica werd geheel verwoest en er vielen ruim 1600 doden en 900 gewonden. Guernica is ook de titel van een schilderij van Pablo Picasso. Picasso schilderde het doek naar aanleiding van het bombardement en om zijn afkeer van het Franco regime duidelijk maken. Voor het eerst werd het getoond op de Expo in Parijs; later in de rest van Europa. Sinds 1981 wordt het tentoongesteld in het Museo Reina Sofía in Madrid. De huidige crisis is bijna een herbeleving van het toenmalige Guernica. Ook nu pakken burgers hun huisraad bij elkaar om elders hun toekomst zeker te stellen. Zij worden gedwongen door werkeloosheid, uithuiszetting, verlies van spaargeld en of maatregelen die directe invloed hebben op de gezondheid; zoals de eigen bijdrage op dure medicijnen of problemen bij de zorg voor

Alles onder controle

D e meeste mensen kennen de film ‘As good as it gets’ waarin Jack Nicholson alias schrijver Melvin Udall telt bij alles wat hij doet. Of Hamlet, uit het gelijknamige theaterstuk van Shakespeare, die steeds niet kan beslissen en daardoor niet in actie komt. Of Howard Hughes, de excentrieke playboy, die vanwege smetvrees zijn latere leven in afzondering doorbracht. Dit zijn enkele voorbeelden van mensen die leden aan een obsessieve compulsieve stoornis. Een obsessieve compulsieve stoornis bestaat uit gedachten (obsessies) die steeds in je opkomen en handelingen (compulsies) die je steeds blijft uitvoeren om controle te verkrijgen over een denkbeeldige angst. Nog een voorbeeld: je gaat op vakantie en trekt de deur achter je dicht. Terwijl je de bagage in de taxi legt, denk je eraan of je het gas hebt uitgedaan. De taxi vertrekt en hoewel je ongelofelijk je best doet om de gedachte hieraan uit je hoofd te zetten en jezelf ervan te overtuigen dat je dat zeker hebt gedaan. Kom je op ee

Klachtbeleving

De meest bekende psychosomatische klachten zijn nek- en schouderklachten, lage rugpijn en buikklachten. Psychosomatische klachten gaan altijd gepaard met stress. Cliënten met nekklachten zijn meestal ergens boos over en uiten hun woede niet. Zij gaan ergens onder gebukt en voelen zich beter wanneer ze zich meer laten gelden. Op een assertiviteitstraining kan dat worden geleerd. Gevoelens van onmacht en verdriet vertalen zich in lage rugpijn. Deze cliënten hebben de neiging te vluchten en missen een steuntje in de rug. Autogene training kan dan helpen. Cliënten met buikklachten zijn vaker onzeker en angstig. Yoga, ontspanningsoefeningen en buikdansen zijn manieren om contact met het lichaam te verbeteren en angst te verminderen. Ook de omgeving kan de klacht beïnvloeden, zodat het voor de cliënt niet aantrekkelijk is om te genezen. Denk eens aan de aandacht en zorg die de cliënt ontvangt tijdens het ziek zijn. Of aan de partner die zijn zelfvertrouwen juist ontleent aan de verzorg

Polariteiten

Eenheid is de tegenpool van gesplitstheid. Eenheid van mensen is voor de aanhangers van Bahai de essentie van hun geloof. In het Hindoeïsme is gesplitstheid onmogelijk. Hierin wordt onderwezen dat het ik niet los staat van dat wat buiten het ik is. Naarmate er meer bewustzijn is van het ik, is er tegelijkertijd meer bewustzijn van het eenzijn met de natuur en in ruimere zin met het universum, om het populair uit te drukken. De menselijke hang naar eenheid en de ervaring van gesplitstheid zouden we kunnen beschouwen als een paar van tegenstellingen; een polariteit. Polariteiten beheersen regelmatig het mentale en emotionele leven. Denk eens aan het verschil tussen mij en de ander en de gelijkenis in eenieder; of aan haat en liefde. Vooral in de emoties komen polariteiten voor. Zonder het bewust te willen zijn we dan: koppig of meegaand, aardig of gemeen, bezorgd of zorgeloos. De kwintessens is dat de ene pool eenvoudig niet kan bestaan zonder de andere. Zoals het licht louter kan bestaa

Diagnose kanker

Met ongeveer 3% per jaar stijgt het aantal nieuwe kankerpatiënten. Zoals verwacht zal deze groei de komende jaren toenemen omdat de levensverwachting van de mensen stijgt, waardoor de kans op het krijgen van kanker toeneemt. Mensen onder de 65 jaar krijgen het meest borstkanker, gevolgd door huid- en longkanker. Mensen van 65 tot 85 jaar hebben vaker darm-, long- en prostaatkanker. Vanaf 85 jaar komt vooral huidkanker, darmkanker en borstkanker steeds vaker voor. Kanker in deze leeftijdsgroep stijgt het hardst.  Evenals het verlies van een partner, werkeloosheid en een verhuizing staat kanker, als levensbedreigende ziekte, hoog in de stresslijst. Want wanneer iemand de diagnose kanker krijgt is dat een ingrijpende levensgebeurtenis. Het brengt een schok teweeg en een wirwar aan gevoelens van stress, angst en machteloosheid. Vrijwel onmiddellijk ontstaan er gedachten aan de dood, aan nooit meer gezond zijn en aan het opgeven van geliefde bezigheden die eerder zoveel plezier hebben geb

Depressie nu

Zoals onlangs in Hallo Weekblad te lezen, was er in Nederland in 2011 een toename van psychisch verzuim met 0,2% ten opzichte van 2010. Van alle ziekten zijn de kosten van psychische ziekten wereldwijd het hoogst. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft berekend dat in het jaar 2020 depressie volksziekte nummer één zal zijn. Ook hebben 30% van de patiënten met een hartinfarct 30% meer risico op het ontwikkelen van een depressie. De combinatie van een hartinfarct en een depressie leidt zelfs tot een 3x hoger sterfterisico na 18 maanden. Een ander onderzoeksresultaat is dat 40% van de mensen boven de 60 jaar aan een depressie lijdt. Binnen Europa lijden 21 miljoen burgers eraan. Het grootste percentage betreft de gehuwde moeder tussen de 30 en 44 jaar. Kinderen van depressieve moeders hebben 3x meer kans om later zelf een depressie te ontwikkelen. Een derde van de mensen met een depressie ondernemen een zelfmoordpoging, waarvan jaarlijks ongeveer 59.000 met dodelijke afloop.  Een depre