Posts

Posts uit mei, 2011 tonen

Huiselijk geweld

Inmiddels telt Spanje in 2011 al weer 27 doden ten gevolge van huiselijk geweld. De grootste groep daders én slachtoffers bevindt zich in de leeftijd tussen 30 en 40 jaar. Geweld tegen vrouwen is in Spanje wijd verbreid. Het lijken naweeën van het Franco regime, zijn 36-jarige bewind bepaalde mede de ongelijkheid tussen de seksen en moedigde het machismo aan. Bekend is dat het katholicisme een aanzienlijke en machtige positie had onder zijn regering. Franco was een groot vereerder van de heilige Teresa de Ávila, een mystica uit de 16de eeuw. Zij was rein, puur en christelijk; in de ogen van Franco een toonbeeld voor de Spaanse vrouw. Zij kreeg binnen de katholieke Spaanse maatschappij een keurslijf opgelegd en werd geacht te zorgen voor een kinderrijk gezin. Het gezin was de hoeksteen van de samenleving. De vader was autoritair en de kinderen moesten hem gehoorzamen. De vrouw was deugdelijk en leerde morele waarden en normen aan de kinderen. Handwerken, nijverheid, oplettendheid en