Posts

Posts uit 2011 tonen

Eenheid & splitsing

Sigmund Freud, de vader van de psychoanalyse verdeelde de geestelijke en seksuele ontwikkeling van kinderen in verschillende fasen; de orale, anale, fallische, latentie en genitale fase. De fasen lopen synchroon met de leeftijdsontwikkeling van het kind. De orale fase is de fase, die zijn aanvang neemt in de baarmoeder tot en met een half jaar na de geboorte. Oraal betekent: door de mond. De baby leert het zogen aan de moederborst om gevoed te worden. Volgens Freud is de moederborst het eerste object van het seksuele verlangen van de baby en het zuigen is de eerste uiting van de seksuele drift. In deze periode is het noodzakelijk dat de baby een eenheid ervaart met de moeder. Door deze eenheidservaring leert de baby dat het volledig gewenst is en zal het zich innerlijk in geest en lichaam evenwichtig ontwikkelen. Dan vindt er geen splitsing plaats. Het is onderzocht en bewezen dat de ongeboren baby zintuiglijk waarneemt in de baarmoeder. Wanneer de zwangerschap ongewenst is, kan de b

Burgerinitiatief

Sinds ‘15 de Mayo’ en het ontstaan van de Indignados beweging in Madrid groeit het burgerinitiatief zoals in Brussel de G1000 of Occupy Wallstreet in New York. De burgers tonen hun afkeer van het kapitalisme en hun leiders, door wie zij zich niet meer vertegenwoordigd voelen. Er is trouwens reden genoeg om te demonstreren; wereldwijd sterft er iedere 4 seconden iemand van de honger en zijn er ongeveer 250 miljoen werkende kinderen van wie de helft jonger is dan 14 jaar. In Spanje groeit 20% van de kinderen op in armoede. Voldoende reden dus voor zorgelijkheid, wanneer we denken aan deze toekomstige volwassenen. Vast en zeker is een aanzienlijk deel van deze protesten gebaseerd op angst. Angst om stabiliteit te verliezen zoals de baan, het huis en angst voor geweld. Het krampachtig zoeken naar vastigheid en bezit houdt evenzeer in dat het leven geblokkeerd wordt. Leren los te laten is hier de opgave want de drang naar vastigheid kan immers nooit worden vervuld. Een andere angst is de

Moros y Cristianos

De witte rijst met zwarte bonen, is van oorsprong een pikant Cubaans gerecht door de Spanjaarden meegebracht nadat ze Cuba hadden veroverd en in eigen land vochten tegen de Moren. Het winnen van nieuwe gebieden en het herwinnen van eigen land betekende meer ontplooiing van het Spaanse. In deze regio wordt nog jaarlijks de groei gevierd met kleurige optochten en feesten. In ieder mens bevindt zich wel eens een moor en een christen, een lichte en donkere kant, die elkaar om de haverklap bevechten om tot innerlijke groei te komen. Het kan niet anders dan dat daar schuld en schade bij te pas komen. Waar we schade ondervinden en anderen beschuldigen of waar we zelf schuld zijn is interessant om nader te beschouwen. Er bestaat namelijk geen enkel leven zonder schuld. Ieder mens maakt zich in zijn leven schuldig aan iets en ondervindt schuldgevoelens. Er zijn geen criteria voor. Wat betekent dat schuldgevoelens louter subjectief worden beleefd én over allerlei verschillende zaken; verwaarloz

Alles is liefde

De titel komt van het liedje van Bløf uit 2007. Zoals de songtekst uitdrukt is liefde alles behalve een rationele ervaring. Wanneer we diepe genegenheid en toewijding voelen voor een ander, spreken we van liefde. Een dergelijke toewijding kan ook gevoeld worden voor een dier, een voorwerp of een zaak. Feitelijk zijn alle uitingen van geduld, rust, spontaniteit, vriendelijkheid en mededogen allemaal expressies van liefde. Liefde ontspringt en kun je niet vasthouden. Liefde is veranderlijk en geen op afroep beschikbare toestand. Het is veeleer een bewustzijnstoestand van het hart; een gevoelskwaliteit die uitstijgt boven het normale. Deze gevoelskwaliteit maakt ook het verschil tussen hart en ego. De gevoelens van het ´ego´zijn botsende gevoelens, die zich manifesteren in verongelijktheid, ergernis, weerstand en benauwenis. Juist wanneer het ‘ego’ veel vergt, is het moeilijk om vereenzelviging met het ‘ego’ uit de weg te gaan. Gevoelens van pijn, afwijzing en spijt leiden telkens tot

Huiselijk geweld

Inmiddels telt Spanje in 2011 al weer 27 doden ten gevolge van huiselijk geweld. De grootste groep daders én slachtoffers bevindt zich in de leeftijd tussen 30 en 40 jaar. Geweld tegen vrouwen is in Spanje wijd verbreid. Het lijken naweeën van het Franco regime, zijn 36-jarige bewind bepaalde mede de ongelijkheid tussen de seksen en moedigde het machismo aan. Bekend is dat het katholicisme een aanzienlijke en machtige positie had onder zijn regering. Franco was een groot vereerder van de heilige Teresa de Ávila, een mystica uit de 16de eeuw. Zij was rein, puur en christelijk; in de ogen van Franco een toonbeeld voor de Spaanse vrouw. Zij kreeg binnen de katholieke Spaanse maatschappij een keurslijf opgelegd en werd geacht te zorgen voor een kinderrijk gezin. Het gezin was de hoeksteen van de samenleving. De vader was autoritair en de kinderen moesten hem gehoorzamen. De vrouw was deugdelijk en leerde morele waarden en normen aan de kinderen. Handwerken, nijverheid, oplettendheid en

Eenzaamheid

Je kunt er voor kiezen om naar een onbewoond eiland te gaan. Je neemt je favoriete muziek en boeken mee en je bent even helemaal los van alle verplichtingen en niemand om je heen. Zeker in de drukte van het dagelijks bestaan is dit voor velen een aanlokkelijk vooruitzicht. Het gevoel van echt vrij te zijn en te doen wat er in je opkomt, lijkt werkelijk een uitdaging om absolute rust te bereiken. Vast en zeker amuseer je jezelf voor een week. Daarna zal het toch gaan knagen want als mens hebben we de nabijheid van een ander nodig om het dagelijks leven te delen. Dat geeft het gevoel van erbij horen en onderdeel te zijn van een geheel. Want ieder mens heeft ervaringen die belangrijk zijn en die gedeeld moeten worden met een ander. Van iemand die een teruggetrokken bestaan leidt, is het nog maar de vraag of dat zelf gekozen is, of dat het lot het zo heeft beslist. Het kan zijn dat een partner is overleden en kinderen in een ver buitenland wonen. Misschien is het gezin veel verhuisd wat

Waardering

In de motivatietheorie van Abraham Maslow zijn erkenning en waardering belangrijke peilers om tot zelfverwerkelijking te komen. Maslow was samen met Carl Rogers de oprichter van de humanistische psychologie, die ook wel de ‘The Third Way’ wordt genoemd. Naast de dieptepsychologie van Freud, die uitging van de menselijke drift en het behaviorisme van Pavlov, die beweerde dat menselijk gedrag wordt bepaald door straf en beloning; vonden Maslow en Rogers juist dat de mens een ‘gezonde denkende mens’ is, in het bezit van oneindige mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Zelfontwikkeling beschouwde hij als een natuurlijk verlangen om te worden wie je in aanleg bent, zonder angst en zonder jezelf te beknotten. Zijn motivatietheorie werd bekend als de Piramide van Maslow. Ze is opgebouwd uit vijf behoefteniveaus; primaire behoeften: kleding, eten, onderdak; zekerheidsbehoeften: veiligheid en bescherming; sociale behoeften: liefde, aanvaarding, ergens ‘bijhoren’; erkenningbehoefte: waarderin

Spiegelen

Een van de eerste dingen die je leert in een therapieopleiding is de cliënt te spiegelen. De therapeut volgt nauwkeurig de houding van de cliënt om rapport te maken. Wanneer er rapport is, ontstaat er een sfeer van openheid die een vertrouwensrelatie aanmoedigt. De spiegelneuronen in de hersenen zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze vormen een ‘spiegelbeeld’ en dit spiegelbeeld bevordert het inlevingsvermogen. In 1996 werden de spiegelneuronen aan de Universiteit van Parma (Italië) door Giacomo Rizzolatti ontdekt. Rizzolatti en zijn team merkten, tijdens het onderzoek met apen, dat een deel van de spiegelneuronen ook reageerden als de apen niet zélf iets deden, maar gewoon toekeken als de onderzoekers de apen voordeden wat er van ze werd verwacht. Bij mensen is het net zo. De spiegelneuronen zijn actief wanneer je een gedrag ziet dat je kent dus: wat je ziet veroorzaakt een overeenkomstig effect in je hersenen. Bijvoorbeeld: gas geven en remmen met je voet, terwijl je als passagier naast

Crisis

Het woord crisis komt oorspronkelijk uit het Grieks en betekent scheiden, schiften, beslissen. Bij een crisis gaat het dikwijls om een noodsituatie. Niets functioneert meer zoals het hoort. Denk maar aan een natuurramp, een terroristische aanslag of een explosie zoals destijds de vuurwerkramp in Enschede. Het gevolg is een crisistijd: een periode die is gekenmerkt door conflict en verwarring. In zo’n emotioneel belastende periode moeten er beslissingen genomen worden die de toekomst zullen bepalen. Gedurende het leven maken mensen diverse crisissen mee op verschillende leeftijden. De belangrijkste is de overgang van puber naar adolescent wat feitelijk een ontwikkelingscrisis is. De mid-life crisis is een andere crisis en doet zich voor tussen het veertigste en vijftigste levensjaar. De mid-life crisis kenmerkt zich door totaal afgestompt zijn. Men is verveeld van zichzelf, zijn partner en zijn werk. Soms zijn mensen onder deze crisis geneigd drastisch hun leven te veranderen en zonde

Massaal sociaal

Dit artikel werd op 28-1-2011 in Hallo Weekblad gepubliceerd. De dood van Prinses Diana in 1997 bracht een ware golf van verdriet in beweging. Het was de eerste keer dat zo’n massale uiting van verdriet op gang kwam. Duizenden bloemen, kaarten en kaarsjes werden gelegd tegen de hekken van Kensington Palace. In Nederland werd publiekelijk gerouwd om de dood van Pim Fortuyn in 2002 en om filmmaker Theo van Gogh in 2004. De rouwdienst voor André Hazes, kort voor de dood van Van Gogh, werd zelfs rechtstreeks uitgezonden op TV. Een zelfde publieke rouw was al te zien geweest in New York en Madrid. In Madrid werden na de aanslag zo’n 70.000 objecten geteld als rouwbetuiging. Afgezet tegen de 191 doden en de honderden gewonden betekent dit, dat er vele duizenden mensen rouwden om medemensen die ze in het geheel niet kenden. Er was geen sprake van een emotionele band, terwijl er wel spontaan een ‘gedenkplek’ ontstond, die door duizenden werd aangevuld met kaarsen, bloemen, brieven, gedichten,

Stem in je hoofd

Heb je wel eens geprobeerd te stoppen met drinken? Hoe was dat? Ben je er in geslaagd of was het onmogelijk? Waarschijnlijk heb je tijdens de stopperiode een stem in je hoofd gehad die zei: “Ach, laten we er een nemen. Eentje kan best wel. Het is niet erg, toe nou”. Zo’n stem is niet van dien aard om je ongerust over te maken. Je wordt niet schizofreen en hoeft ook niet de psychiater te bellen want we hebben allemaal zo’n stem in ons hoofd. Die laat ook van zich horen als we meer eten dan goed voor ons is of beweegt ons er toe drie keer te voelen of de deur wel echt op slot zit. Waar het om gaat is waarom die stem nou juist wil dat je er nog eentje neemt? Zo’n stem is in feite een deel van onszelf dat op die manier ons lot bepaald. Delen van onze geest debatteren voortdurend met elkaar of er wel voldoende voordelen zijn aan het stoppen met drinken. Zeker met alcohol is het vrijwel zeker dat het stemmetje dat drinken aanmoedigt het zal winnen van de anderen. Alcohol is namelijk zo al

Moeder en kind

Allemaal kennen we wel een afbeelding van Maria met het kindje Jezus. In de Kersttijd kom je het geregeld tegen. De twee hoofden omgeven door een stralende krans in een innige vereniging. Zo zou ieder kind in de wereld ontvangen kunnen worden. De werkelijkheid is helaas anders. De zedenzaak in Amsterdam is niet bepaald een hoogtepunt voor het kinderleven. In 2008 werd al aangifte gedaan van de ongepaste handelingen in het kinderdagverblijf. Een moeder vond dat haar zoontje onterecht was gevraagd zijn broekje uit te doen en ging daarmee naar de politie. Doordat er niet een objectieve norm bestaat om aangifte van ongepaste handelingen te duiden, achtte de dienstdoende agent de gebeurtenis niet van belang voor verder onderzoek. Zijn beslissing roept vragen en interpretaties op. Nu is bevestigd dat er minstens 64 slachtoffers zijn van het misbruik vraag ik me af, hoe de andere vaders en moeders de afgelopen jaren op hun kinderen hebben gepast. Want de belangrijkste mensen in een kin